محصولات
جستجو

بارندگی
رطوبت

بارندگی

بارندگی (به انگلیسی: Precipitation)

 

فرایندی است که طی آن بخار آب تحت شرایط جوی متراکم شده و بصورت مایع یا جامد بر اثر نیروی گرانش زمین بر سطح زمین ببارد

شکلهای اصلی بارندگی شامل نم نم باران، باران، برف و باران، برف و تگرگ است.

بارندگی,باران,بارش,تعریف باران,انواع بارش