محصولات
جستجو

استاندارد رطوبت هوا در انبارهـای نگهـداری مـواد غذایـی
استاندارد میزان رطوبت هوا در صنایع تولید مواد غذایی

استاندارد رطوبت هوا در انبارهـای نگهـداری مـواد غذایـی

استاندارد رطوبت هوا در انبارهـای نگهـداری مـواد غذایـی

 
انبارهـای نگهـداری مـواد غذایـی
 
انواع انبارها از نظر کاربری : افزایش دوره نگهداری مواد غذایی هنوز هم یکی از اهداف مهم در سراسر دنیا می باشد این موضوع بخصوص در مورد میوه های تازه مورد توجه است تجربیات ، مشاهدات و اطلاعات آماری نشان داده اند که بخش زیادی از میوه جات هنگام نگهداری از بین رفته و می بایستی ظرف زماننسبتاً کوتاهی پس از برداشت مصرف شوند که این مسأله بعلت ویژگیهایفیزیو لوژیک محصول و هم بعلت عدم وجود روشهای مناسب و کافی انبارداری بوجود می آید.
 

انبـارهای سـاده:

 
انبار ساده یا معمولی یا خشک محلی است که در آن محصول بدون استفاده از تجهیزات سرما زا نگهداری میشود از این روش هنوز در بیشتر نقاط دنیا بخصوص مناطق با آب و هوای معتدل مورد استفاده قرار میگیرد. سالیان قبل جهت نگهداری میوه جات بخصوص سیب در این انبارها پس از پیچیدن میوه در کاغذ و سپس روزنامه و در نهایت پیچیدن در کیسه های پلی اتیلنی سوراخ دار جهت خروج گاز مورد استفاده قرار میگرفت اخیراً هم در مناطق شمال کشور نگهداری مرکبات بخصوص تامسون ناول پس از شستشو و ضد عفونی و همچنین واکس زدن در انبارهای ساده و در دمای 12-7 درجه سانتیگراد بهمراه تهویه مطبوع نگهداری میشود.
 
 

 

انبـارهای سـرد معمـولی :

 
این انبارها که بوسیله تجهیزات سرد کننده سرد شده ، بر اساس حجم و مقدار نگهداری مواد غذایی دارای سیستم تمام اتوماتیک و مرکزی و یا نیمه اتوماتیک و مجزا بنا میگردد . در این انبارها می توان کلیه مواد غذایی و میوه جات را از مدت نگهداری 2 هفته ای ( صیفی جات ) تا مدت نگهداری هفت (7) ماهه (سیب) نگهداری نمود.
 

انبارهای با اتمسفر کنترل شده :

 
          از آنجاییکه میوه جات بعد از برداشت و هنگام نگهداری کاملاً زنده بوده و تنفس می نماید می توان با کنترل میزان اکسیژن و دی اکسید کربن مدت نگهداری را افزایش داد با افزایش میزان درصد دی اکسید کربن و کاهش مقدار اکسیژن انبار شدت تنفس میوه کاهش یافته و طول عمر نگهداری آن افزایش می یابد.
 
انبارهای با کنترل اتمسفر دارای معایبی بوده که فقط به چند مورد آن اشاره میشود :
 
تأثیر نامطلوب بعضی از ترکیبات گازی بر روی میوه جات
 
کاهش اکسیژن موجب فعالیت قارچها و باکتریهای مضر میگردد
 
تأثیر منفی بر روی طعم ، عطر و بوی بدلیل ترکیبات گازی غیر متعادل
 
هزینه بالا نسبت به سردخانه معمولی تا حدود 2 برابر
 
«نگهداری مواد غذایی بروش استفاده از سرما »
 
مقدمه : موفقیت در امر نگهداری مواد غذایی بخصوص میوه جات نه تنها بستگی به روش انبارداری آن دارد بلکه تا حدود زیادی به چگونگی اعمال شرایط لازم انبارداری بر آن اثر میگذارد و عوامل تأثیر گذارعبارتند از:حرارت ،رطوبت نسبی،میزان گازهای موجود در محیط انبار،تیمارهای قبل از انبارکردن،شرایط سردکردن اولیه ، حفظ دمای سالن در مدت نگهداری و آلودگی یا عدم آلودگی ظروف و محیط انبار.
 
درجـه حــرارت :
 
          درجه حرارت از مهم ترین نکات در تنظیم اعمال متابولیکی نگهداریمواد غذایی در انبار میباشد فعالیتهای فیزیولوژیکی گیاهان و متابولیکی میوه جات بطور قابل ملاحظه ای در محیط های سرد به تأخیر می افتد.
 
بیش از صد سال پیش مزایای اقتصادی سرد سازی میوه جات جهت افزایش عمر مفید ماندگاری و همچنین کاهش ضایعات به اثبات رسیده و بطور یقین می توان نتایج ذیل را از نگهداری سبزیجات و میوه جات تحت شرایط کنترل حرارت انتظار داشت :
 
کاهش تنفس و اعمال متابولیکی در نتیجه افزایش ماندگاری محصول
 
جلوگیری از رسیدن سریع ، پیر شدن ، نرم شدن و تغییرات بافت و کاهش رنگ
 
جلوگیری از تبخیر و پژمردگی و چروک و کاهش وزن
 
کاهش میزان حمله قارچها و باکتریها و در نتیجه کاهش خسارت مالی
 
جلوگیری از جوانه زدن و رشد و نمو ( جوانه زدن سیب زمینی)
 
طولانی شدن دوره فروش و رسیدن به سود قابل قبول
 
در طول عمل سردسازی مقداری از گرمای انبار گرفته شده که این عمل باعث کاهش دمای انبار و در نتیجه کاهش دمای مواد غذایی میگردد.
 
رطوبت نسبـی :
 
          بعد از دما مهم ترین مسئله در انبارداری رطوبت داخلی انبار میباشد. میزان رطوبت انبار رابطه مستقیم با ضایعات کمی و کیفی دارد .تعرق زمانی صورت میگیرد که دمای محصول بالاترازدمای محیط انبارورطوبت انبارپایین ترباشد در اثر تعرق می باشد که قابلیت فروش محصول بعلت چروکیدگی و پلاسیده شدن پایین می آید ضمن اینکه خسارت ناشی از کاهش وزن نیز چشم گیرخواهد شداز طرف دیگر اگر رطوبت نسبی انبار بالا باشد دامنه تغییرات دما هم زیاد باشد موجب ایجاد شبنم روی محصول و در نتیجه موجب حمله کپکها به میوه و جعبه ها و در نهایت افزایش پوسیدگی میگردد بهمین دلیل افزایش رطوبت نسبی بیش از 90 الی 96 درصد هرگز توصیه نمی گردد.
 
هر چه اختلاف درجه حرارت بین اواپراتور و محصول کمتر باشد میتوان رطوبت را در سطح بالاتری ثابت نگهداشت تجربه نشان می دهد درصورتیــکه جعبه ها چوبیحاوی میــوه قبل از ورود به انبــــارخشک باشندحدود  200  الی 220 گرم   رطوبت جذب می نماید( درحدود جعبه های چوبی بوزن  4 کیلوگرمی باظرفیت20کیلوگرم  سیب) که این رطوبت در صورت مناسب نبودن رطوبت انبار از میوه به  جعبه منتقل شده و در نتیجه میوه چروکیده میشود به همین جهت به منظور دستیابی به رطوبت نسبی اولیه بهترین راه حل نرطوب ساختن جعبه ها قبل از انبار سازی می باشد با توجه به مطالب فوق میتوان ذکر کرد رطوبت نسبی سالن به عوامل زیادی مرتبط بوده که عمده آن عبارتند از :
 
جنس فــــراورده هـای بستــه بنــدی
 
طرز انبار کردن کالا در انبار ( چیدمان )
 
سطـــح و ســـاختمـــان اواپـــراتورها
 
سطـح و قـرار گرفتن شبکه های اواپراتورها
 
اختلاف درجه حرارت اواپراتورها و میانگین دمای واقعی سالن
 
طرز تهویه (سرعت جریان هوا-چگونگی جریان هوا-ساعت کارکرد تهویه)
 
عایق بندی سردخانه
 
تغییرات ساعت کار ماشین آلات سردخانه
 
با عنایت به تمامی شرایط فوق می توان نتیجه گرفت که رطوبت نسبی در طول یک دوره نگهداری مواد غذایی متغیر می باشد که عناوین ذیل در تعادل نگهداشتن در سالنها سردخانه مؤثر میباشد
 
قراردادن و یا خروج کالا (تخلیه و بارگیری کالا)
 
تغییر شدت تعرق میوه ها (میوه ها در حال سرد شدن اولیه دارای تعرق بالایی هستند)
 
میزان رطوبت ظروف بسته بندی میوه ( مثلاً اگر میوه در ظروف از جنس جاذب الرطوبه مثل کارتن یا چوب قرار گیرد بمیزان قابل توجه ای رطوبت انبار را کاهش مدهد و برعکس اگر جعبه ها چوبی زیادی مرطوب باشد رطوبت انبار افزایش می یابد .
 
به چند روش میتوان کمبود رطوبت موجود در انبار را جبران کرد اولین و ابتدایی ترین روش پاشیدن آب و خیس نمودن کف سالن می باشداستفاده از دیگ بخار مرکزی و وارد نمودن بخار آب از سیستم لوله کشی در مسیر حرکت جریان باد و پاشش و یونیزه کردن آب و یا ایجاد بخار آب توسط هیتر های مخصوص از انواع روشهای معمول دیگر می باشد.
 
تهویــه :
 
از مهم ترین گازهای موجود در انبار نگهداری میوه گاز اتیلن بوده که در نتیجه متابولیسم میوه و محصول تنفس آن میباشد از آنجاییکه گاز اتیلن عمل رسیدن میوه را تسریع می نماید می بایستی سریعاً از انبار خارج گردد یعنی باید میزان درصد تراکم آن در انبار کم گردد.
 
محصول دیگر تنفس میوه گاز دی اکسید کربن می باشد که در بعضی از موارد در صورت رطوبت بالا و گردش هوای کم در اطراف میوه مانده و تبدیل به اسید کربنیک می شود که ماحصل آن ایجاد کله های پوستی (خورندگی پوست )میشود.
 
تهویه مطبوع و رعایت سرعت جریان هوای انبار یکی از راههای مبارزه با قارچها و کپک ها می باشد در اینجا باید یادآور شد که حمل بار با لیفتراک های دارای سوخت گاز گازوئیل و بنزین بدلیل وارد نمودن گاز های مضر در انبار ممنوع می باشد ضمناً همواره باید از عدم وارد شدن گاز آمونیاک از سیستم خنک کننده سردخانه به سالن اطمینان داشت.
 
دسته بندی میوه از نظر تولید :   خیلی کم : گیلاس ، انـگور   کم : انـگور فرنگی ، تمـــشک
 
متوسط : مـوز ، انبـه ، گوجه فرنگی ،      زیاد : سیب ، آلو ، گلابی ، هلو ، زردآلو
 
 
 
 
 
 
 
تیمـارهای قبل از انبار
 
  برروی محصولات و میوه هایی که برای نگهداری در سردخانه در نظر گرفته میشوند می بایستی قبل از ورود به انبار تیمارهایی صورت گیرد تا عمر نگهداری و همچنین بازار پسندی محصول بالا برود میوه های تازه سبزیها قبل از ورود به انبار باید تا حد امکان تمیز و عاری از آلودگی های باغی ، بدون خراش و ضربه مکانیکی ، پوسیدگی ، ساییدگی ، کوفتگی و همچنین نباید خیلی نارس باشد محصولاتی که در انبار نگهداری میشوند اگر قرار باشد بمدت طولانی نگهداری شوند باید دارای کیفیت عالی و خوب بوده و بلافاصله بعد از برداشت وارد سردخانه گردند.
 
باید در نظر داشت مسایل محیطی و جنس میوه و سبزی در عمر و کیفیت نگهداری تاثیر بسزائی دارد نوع واریته آب و هوای محل رویش ، میزان رسیدگی ، نحوه حمل و نقل ، برداشت و جابجایی در باغ ، نوع بسته بندی همگی عواملی هستند که در نوع و مدت زمان نگهداری محصول نقشی مهمی دارند در فراورده های دامی نوع و کیفیت بسته بندی و انجماد اولیه همین نقش و اهمیت را دارا می باشند.
 
شرایط سردکردن اولیـه
 
عملی که در آن قبل از انبار کردن گرمای تولید فرآورده یا گرمای مزرعه و حمل ونقل در زمان لازم و مناسب از محصول گرفته  شده تا ضمن جلوگیری از فساد تازگی و ویژگیهای طبیعی محصول ( عطـر، طعم و بو ) حفظ گردد.
 
  سردکردن اولیه معمولاً ابتدایی و اولین مرحله جهت حفظ کیفیت و جلوگیری از فساد محصولات غذایی به حساب می آید ( سرد کردن ماهی بوسیله آب نمک روی ارشه کشتی  و یا شستن هویج و کرفس با آب بلافاصله پس از برداشت )
 
اگر عمل سردکردن اولیه بلافاصله و بطور کامل و صحیح صورت پذیرد از رشد میکروارگانیسم ها فاسد کننده جلوگیری کرده و فعالیت های آنزیمی و تنفسی را محدود و تولید اتیلن راکنترل می نماید
 
 
 
 
تولید کننده با کیفیت ترین انواع دستگاه های رطوبت ساز التراسونیک صنعتی با گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر 
انواع رطوبت ساز های صنعتی با ظرفیت های متنوع و آبشن های اختصاصی جهت تامین رطوبت هوای محیط در صنایع تولیدی
 اجرای سیستم های مه پاش های نازلی و فروش انواع مه پاش ، نازل ، فوگر ، الکتروپمپ فشار قوی ، لوله ها و اتصالات مربوطه 
دستگاه های رطوبت ساز التراسونیک ساخت صنایع رطوبت هیراد، بهترین سیستم برای تامین سریع ،یکنواخت و قابل کنترل رطوبت هوا در محیط های صنعتی ،آزمایشگاهی و  کشاورزی می باشد
 
طراحی و تولید دستگاه های صنعتی تولید رطوبت به روش التراسونیک و مه پاش نازلی
 
رتبه سه از سازمان نظام مهندسی
 
سابقه کار از سال 1377
 
پدیده ای نو در صنعت تولید رطوبت
 
گروه مهندسی هیراد بزرگترین تولید کننده انواع دستگاه های رطوبت ساز التراسونیک و سیستم های مه پاش صنعتی در کشور مي باشد كه با بهره گيري از تکنولوژی های مدرن کشورهای پیشرفته و متخصصین مجرب، به همراه وجود زيرساختها و تجهيزات دقيق ، اهتمام خود را بر جلب و اعتلاي هرچه بيشتر رضايت مشتري قرار داده است و با کیفیت ترین رطوبت ساز های التراسونیک و سیستم های مه پاش نازلی را جهت مصارف مختلف صنعتی ، با کارائی فوق العاده بالا تولید و عرضه می نماید .
 
خط مشي كيفي اين گروه ، كسب رضايت مشتري در تمامي وجوه با ارائه گارانتی و بهترين خدمات پس از فروش و قيمتهاي رقابتي، در كوتاهترين زمان ممكن است. این گروه  با متخصصین مجرب آماده طراحی سیستم های اختصاصی برای تامین رطوبت جهت مصارف گوناگون صنعتی ، کشاورزی ، آزمایشگاه ها و غیره می باشد 
 
 
دستگاههای رطوبت ساز ساخت گروه  مهندسی هیراد ، با تامین رطوبت هوای با کیفیت و بدون قطره ، شما را در دستیابی به کیفیت برتر محصولات یاری می نماید
با خرید دستگاه های رطوبت ساز ساخت صنایع رطوبت هیراد کارایی و طول عمر ماشین آلات و تجهیزات خود را افزایش دهید
 
 
برای کسب اطلاعات تخصصی درخصوص مشخصات فنی و سایر مزایای دستگاه های رطوبت ساز التراسونیک صنعتی هیراد و  دریافت لیست قیمت انواع رطوبت ساز التراسونیک  و همچنین اطلاع از تخفیف فروش ،ویژه صنایع تولیدی  با تلفن 22262584-021 تماس حاصل فرمایید تا کاتالوگ های تخصصی و لیست قیمت برای شما ارسال شود
 
با خرید دستگاه های رطوبت ساز صنعتی هیراد کیفیت هوای کارخانه و انبار محصولات خود را تضمین نمایید
 
تلفن ویژه فروش : 22262584-021
 
ساعات کار دفتر و اخذ سفارش : 8:30 الی 16:30
 
جهت پاسخگویی بهتر به مشتریان گرامی کلیه مکالمات با کارشناسان ضبط می گردد
 
ایمیل :  hirad.ind@gmail.com  
 
وب سایت رسمی صنایع رطوبت هیراد :  www.rotubat.com
 
تهران صندوق پستی    14515/1185
 
 
 
 
 
رطوبت ساز التراسونیک,رطوبت ساز,دستگاه رطوبت ساز,بخور سرد,بخارسرد,مه پاش,مه ساز,قیمت رطوبت ساز,مه ساز التراسونیک,رطوبت ساز صنعتی,دستگاه بخور سرد صنعتی,بخار ساز التراسونیک,مه پاش التراسونیک,قیمت دستگاه رطوبت ساز,قیمت دستگاه رطوبت ساز صنعتی,مه پاش صنعتی,بخار ساز,دستگاه مه پاش سرد,دستگاه بخار سرد صنعتی,رطوبت ساز سرد,رطوبت زن,مه ساز سرد,دستگاه بخار ساز,دستگاه مه پاش صنعتی,قیمت مه پاش,قیمت دستگاه بخور سرد,دستگاه بخار سرد,رطوبت ساز التراسونیک صنعتی,رطوبت ساز التراسونیک 600,رطوبت ساز التراسونیک 1200,رطوبت ساز التراسونیک 2400,رطوبت ساز التراسونیک 4800,رطوبت ساز التراسونیک 5400,رطوبت ساز التراسونیک 6600,تایمر رطوبت ساز,سنسور رطوبت ساز,تولید کننده رطوبت ساز,بهترین رطوبت ساز,شرکت رطوبت ساز,کارخانه رطوبت ساز,مرکزرطوبت ساز,تولید کننده اصلی رطوبت ساز,مه ساز التراسونیک صنعتی,مه ساز التراسونیک 600,مه ساز التراسونیک 1200,مه ساز التراسونیک 2400,مه ساز التراسونیک 4800,مه ساز التراسونیک 5400,مه ساز التراسونیک 6600,تایمرمه ساز,سنسور مه ساز,تولید کننده مه ساز,بهترین مه ساز,شرکت مه ساز,کارخانه مه ساز,مرکزمه ساز,تولید کننده اصلی مه ساز,دستگاه رطوبت ساز التراسونیک صنعتی,دستگاه رطوبت ساز التراسونیک 600,دستگاه رطوبت ساز التراسونیک 1200,دستگاه رطوبت ساز التراسونیک 2400,دستگاه رطوبت ساز التراسونیک 4800,دستگاه رطوبت ساز التراسونیک 5400,دستگاه رطوبت ساز التراسونیک 6600,تایمردستگاه رطوبت ساز,سنسور دستگاه رطوبت ساز,تولید کننده دستگاه رطوبت ساز,بهترین دستگاه رطوبت ساز,شرکت دستگاه رطوبت ساز,کارخانه دستگاه رطوبت ساز,مرکزدستگاه رطوبت ساز,تولید کننده اصلی دستگاه رطوبت ساز, قیمت رطوبت ساز التراسونیک صنعتی,قیمت رطوبت ساز التراسونیک 600,قیمت رطوبت ساز التراسونیک 1200,قیمت رطوبت ساز التراسونیک 2400,قیمت رطوبت ساز التراسونیک 4800,قیمت رطوبت ساز التراسونیک 5400,قیمت رطوبت ساز التراسونیک 6600,قیمت تایمر رطوبت ساز,قیمت سنسور رطوبت ساز,تولید کننده رطوبت ساز,قیمت بهترین رطوبت ساز,شرکت رطوبت ساز,کارخانه رطوبت ساز,مرکزرطوبت ساز,تولید کننده اصلی رطوبت ساز,قیمت  مه ساز التراسونیک صنعتی,قیمت مه ساز التراسونیک 600,قیمت مه ساز التراسونیک 1200,قیمت مه ساز التراسونیک 2400,قیمت مه ساز التراسونیک 4800,قیمت مه ساز التراسونیک 5400,قیمت مه ساز التراسونیک 6600,قیمت تایمرمه ساز,قیمت سنسور مه ساز,تولید کننده مه ساز,قیمت بهترین مه ساز,شرکت مه ساز,کارخانه مه ساز,مرکزمه ساز,تولید کننده اصلی مه ساز,قیمت دستگاه رطوبت ساز التراسونیک صنعتی,قیمت دستگاه رطوبت ساز التراسونیک 600,قیمت دستگاه رطوبت ساز التراسونیک 1200,قیمت دستگاه رطوبت ساز التراسونیک 2400,قیمت دستگاه رطوبت ساز التراسونیک 4800,قیمت دستگاه رطوبت ساز التراسونیک 5400,قیمت دستگاه رطوبت ساز التراسونیک 6600,قیمت تایمردستگاه رطوبت ساز,قیمت سنسور دستگاه رطوبت ساز,تولید کننده دستگاه رطوبت ساز,قیمت بهترین دستگاه رطوبت ساز,شرکت دستگاه رطوبت ساز,کارخانه دستگاه رطوبت ساز,مرکزدستگاه رطوبت ساز,تولید کننده اصلی دستگاه رطوبت ساز,رطوبت سنج,هیدروستات,کنترل اتوماتیک رطوبت هوا,رطوبت هوا,رطوبت نسبی هوا,اندازه گیری رطوبت,سنسور رطوبت,رطوبت نسبی,درصد رطوبت هوا,درصد رطوبت نسبی,بخار ساز,دستگاه مه ساز,دستگاه بخار ساز,مه ساز,بخار ساز,بخار سرد,بخور سرد,دستگاه مه ساز,دستگاه بخار ساز,دانلود فیلم رطوبت ساز,فیلم رطوبت ساز,عکس رطوبت ساز,دستگاه رطوبت سنج,هیدروستات,سنسور رطوبت,رطوبت ساز کوچک,رطوبت ساز بزرگ,رطوبت ساز خانگی,رطوبت ساز التراسونیک کوچک,رطوبت ساز گلخانه خانگی,بهترین رطوبت ساز, بهترین رطوبت ساز,بهترین رطوبت ساز خانگی,بهترین دستگاه رطوبت ساز,بهترین مارک رطوبت ساز,بهترین دستگاه رطوبت ساز خانگی,بهترین بخور و رطوبت ساز,بهترین رطوبت ساز التراسونیک,بهترین دستگاه بخور,بهترین دستگاه رطوبت ساز,بهترین رطوبت ساز صنعتی,بهترین مه ساز,بهترین مه ساز التراسونیک,بهترین رطوبت زن,تولید کننده رطوبت ساز,کارخانه رطوبت ساز,شرکت رطوبت ساز,شرکت رطوبت ساز صنعتی,مشاوره رطوبت ساز,ساخت رطوبت ساز,ساخت رطوبت ساز التراسونیک,تولید کننده رطوبت ساز التراسونیک,تولید کننده مه ساز التراسونیک,تولید کننده بخار ساز سرد,رطوبت ساز خارجی,رطوبت ساز ایرانی,رطوبت ساز در تهران,رطوبت ساز نازلی,رطوبت ساز آلتراسونیک,دستگاه مه ساز,رطوبت ساز اولتراسونیک,مه پاش,مهپاش,مه ساز,نازل مه پاش,نازل مهپاش,نازل مه ساز,نازل رطوبت ساز,فوگر,مه پاش صنعتی,مه ساز صنعتی, شیلنگ فشار قوی مهپاش,الکتروپمپ فشار قوی مهپاش,فیلتر آب مهپاش,تابلو فرمان مهپاش,فن,تجهیزات مهپاش,اتصالات مهپاش,دستگاه رطوبت ساز,قیمت رطوبت ساز,مه ساز,مه پاش,بخار سرد,رطوبت سرد, فروش دستگاه رطوبت ساز,قیمت دستگاه رطوبت ساز, بخار ساز,فروش انواع رطوبت ساز,رطوبت ساز با میکروکنترلر,ساخت دستگاه رطوبت ساز,نحوه کار دستگاه رطوبت ساز, طرز ساخت دستگاه رطوبت ساز,شماتیک دستگاه رطوبت ساز,بخار ساز,فروش انواع رطوبت ساز,رطوبت ساز سالن قارچ,رطوبت ساز پرورش قارچ,رطوبت ساز سردخانه,رطوبت ساز سردخانه میوه,رطوبت ساز سردخانه گوشت,رطوبت ساز چاپخانه,رطوبت ساز سالن,رطوبت ساز اتاق,رطوبت ساز سوله,رطوبت ساز ساختمان,رطوبت ساز نساجی,رطوبت ساز نخ ریسی,رطوبت ساز صادراتی,رطوبت ساز دارو سازی,رطوبت ساز انبار دارو,رطوبت ساز رنگرزی,رطوبت ساز انبار توتون,رطوبت ساز دخانیات,رطوبت ساز تولید سیگار,رطوبت ساز کاغذ سیگار,رطوبت ساز پرورش قناری,رطوبت ساز پرورش پرندگان,رطوبت ساز تولید تجهیزات الکترونیکی,رطوبت ساز کاهش گرد و غبار,رطوبت ساز اتاق عمل آوری میوه,رطوبت ساز آزمایشگاه,رطوبت ساز سوپرمارکت,رطوبت ساز هایپر مارکت,رطوبت ساز نان صنعتی,رطوبت ساز اتاق خمیر,رطوبت ساز عمل اوری خمیر,رطوبت ساز اتاق تخمیر,رطوبت ساز صنایع غذایی,رطوبت ساز کارخانه لبنیات,رطوبت ساز فراورده های گوشت,رطوبت ساز فراورده های لبنیاتی,رطوبت ساز سالن جوجه کشی,رطوبت ساز دستگاه جوجه کشی,رطوبت ساز انبار کاغذ,رطوبت ساز انبار چوب,رطوبت ساز مقوا,رطوبت ساز تولید پلاستیک,رطوبت ساز تولید چسب,رطوبت ساز بادوام,رطوبت ساز آزمایشگاهی,رطوبت ساز دیتا سنتر,رطوبت ساز اتاق سرور,رطوبت ساز مرکز داده,رطوبت ساز کارخانه,رطوبت ساز سالن,رطوبت ساز سوله,رطوبت ساز اتاق,رطوبت ساز سالن تولید,رطوبت ساز کارخانه چسب,رطوبت ساز کارخانه چای,رطوبت ساز آزمایشگاه بتن,رطوبت ساز آزمایشگاه سیمان,رطوبت ساز گلخانه,رطوبت ساز گلخانه خانگی,رطوبت ساز,انواع رطوبت ساز,مدل های رطوبت ساز,رطوبت ساز فرآوری گوشت,رطوبت ساز فرآوری لبنیات,رطوبت ساز مرغداری,رطوبت ساز کارخانه چای,رطوبت ساز آزمایشگاه بتن, رطوبت ساز آزمایشگاه سیمان,درصد رطوبت سالن قارچ,درصد رطوبت پرورش قارچ,درصد رطوبت سردخانه,درصد رطوبت سردخانه میوه,درصد رطوبت سردخانه گوشت,درصد رطوبت چاپخانه,درصد رطوبت سالن,درصد رطوبت اتاق,درصد رطوبت سوله,درصد رطوبت ساختمان,درصد رطوبت نساجی,درصد رطوبت نخ ریسی,درصد رطوبت کارخانه,درصد رطوبت دارو سازی,درصد رطوبت انبار دارو,درصد رطوبت رنگرزی,درصد رطوبت انبار توتون,درصد رطوبت دخانیات,درصد رطوبت تولید سیگار,درصد رطوبت کاغذ سیگار,درصد رطوبت پرورش قناری,درصد رطوبت پرورش پرندگان,درصد رطوبت تولید تجهیزات الکترونیکی,درصد رطوبت برای کاهش گرد و غبار,درصد رطوبت اتاق عمل آوری میوه,درصد رطوبت آزمایشگاه,درصد رطوبت سوپرمارکت,درصد رطوبت هایپر مارکت,درصد رطوبت نان صنعتی,درصد رطوبت اتاق خمیر,درصد رطوبت عمل اوری خمیر,درصد رطوبت اتاق تخمیر,درصد رطوبت صنایع غذایی,درصد رطوبت کارخانه لبنیات,درصد رطوبت فراورده های گوشت,درصد رطوبت فراورده های لبنیاتی,درصد رطوبت سالن جوجه کشی,درصد رطوبت دستگاه جوجه کشی,درصد رطوبت انبار کاغذ,درصد رطوبت انبار چوب,درصد رطوبت انبار مقوا,درصد رطوبت تولید پلاستیک,درصد رطوبت تولید چسب,درصد رطوبت مناسب,درصد رطوبت آزمایشگاه,درصد رطوبت دیتا سنتر,درصد رطوبت اتاق سرور,درصد رطوبت مرکز داده,درصد رطوبت کارخانه,درصد رطوبت سالن,درصد رطوبت سوله,درصد رطوبت اتاق,درصد رطوبت سالن تولید,درصد رطوبت کارخانه چسب,درصد رطوبت کارخانه چای,درصد رطوبت آزمایشگاه بتن,درصد رطوبت آزمایشگاه سیمان,درصد رطوبت گلخانه,درصد رطوبت گلخانه خانگی,درصد رطوبت,درصد رطوبت هوا,میزان درصد رطوبت نسبی هوا,درصد رطوبت فرآوری گوشت,درصد رطوبت فرآوری لبنیات,درصد رطوبت مرغداری,درصد رطوبت کارخانه چای,درصد رطوبت آزمایشگاه بتن, درصد رطوبت آزمایشگاه سیمان,میزان رطوبت هوای سالن قارچ,میزان رطوبت هوای پرورش قارچ,میزان رطوبت هوای سردخانه,میزان رطوبت هوای سردخانه میوه,میزان رطوبت هوای سردخانه گوشت,میزان رطوبت هوای چاپخانه,میزان رطوبت هوای سالن,میزان رطوبت هوای اتاق,میزان رطوبت هوای سوله,میزان رطوبت هوای ساختمان,میزان رطوبت هوای نساجی,میزان رطوبت هوای نخ ریسی,میزان رطوبت هوای کارخانه,میزان رطوبت هوای دارو سازی,میزان رطوبت هوای انبار دارو,میزان رطوبت هوای رنگرزی,میزان رطوبت هوای انبار توتون,میزان رطوبت هوای دخانیات,میزان رطوبت هوای سالن تولید سیگار,میزان رطوبت هوای سالن نگهداری کاغذ سیگار,میزان رطوبت هوای سالن پرورش قناری,میزان رطوبت هوای پرورش پرندگان,میزان رطوبت هوای تولید تجهیزات الکترونیکی,میزان رطوبت هوا برای کاهش گرد و غبار,میزان رطوبت هوای اتاق عمل آوری میوه,میزان رطوبت هوای آزمایشگاه,میزان رطوبت هوای سوپرمارکت,میزان رطوبت هوای هایپر مارکت,میزان رطوبت هوای نان صنعتی,میزان رطوبت هوای اتاق خمیر,میزان رطوبت هوای عمل اوری خمیر,میزان رطوبت هوای اتاق تخمیر,میزان رطوبت هوای صنایع غذایی,میزان رطوبت هوای کارخانه لبنیات,میزان رطوبت هوای فراورده های گوشت,میزان رطوبت هوای فراورده های لبنیاتی,میزان رطوبت هوای سالن جوجه کشی,میزان رطوبت هوای دستگاه جوجه کشی,میزان رطوبت هوای انبار کاغذ,میزان رطوبت هوای انبار چوب,میزان رطوبت هوای انبار مقوا,میزان رطوبت هوای تولید پلاستیک,میزان رطوبت هوای تولید چسب,میزان مناسب رطوبت هوا,میزان رطوبت هوای آزمایشگاه,میزان رطوبت هوای دیتا سنتر,میزان رطوبت هوای اتاق سرور,میزان رطوبت هوای مرکز داده,میزان رطوبت هوای کارخانه,میزان رطوبت هوای سالن,میزان رطوبت هوای سوله,میزان رطوبت هوای اتاق,میزان رطوبت هوای سالن تولید,میزان رطوبت هوای کارخانه چسب,میزان رطوبت هوای کارخانه چای,میزان رطوبت هوای آزمایشگاه بتن,میزان رطوبت هوای آزمایشگاه سیمان,میزان رطوبت هوای گلخانه,میزان رطوبت هوای گلخانه خانگی,میزان رطوبت هوای,میزان مناسب رطوبت هوا,میزان میزان رطوبت هوای هوا,میزان رطوبت هوای فرآوری گوشت,میزان رطوبت هوای فرآوری لبنیات,میزان رطوبت هوای مرغداری,میزان رطوبت هوای کارخانه چای,میزان رطوبت هوای آزمایشگاه بتن, میزان رطوبت هوای آزمایشگاه سیمان,رطوبت مناسب هوای سالن قارچ,رطوبت مناسب هوای پرورش قارچ,رطوبت مناسب هوای سردخانه,رطوبت مناسب هوای سردخانه میوه,رطوبت مناسب هوای سردخانه گوشت,رطوبت مناسب هوای چاپخانه,رطوبت مناسب هوای سالن,رطوبت مناسب هوای اتاق,رطوبت مناسب هوای سوله,رطوبت مناسب هوای ساختمان,رطوبت مناسب هوای نساجی,رطوبت مناسب هوای نخ ریسی,رطوبت مناسب هوای کارخانه,رطوبت مناسب هوای دارو سازی,رطوبت مناسب هوای انبار دارو,رطوبت مناسب هوای رنگرزی,رطوبت مناسب هوای انبار توتون,رطوبت مناسب هوای دخانیات,رطوبت مناسب هوای سالن تولید سیگار,رطوبت مناسب هوای سالن نگهداری کاغذ سیگار,رطوبت مناسب هوای سالن پرورش قناری,رطوبت مناسب هوای پرورش پرندگان,رطوبت مناسب هوای تولید تجهیزات الکترونیکی,رطوبت مناسب هوا برای کاهش گرد و غبار,رطوبت مناسب هوای اتاق عمل آوری میوه,رطوبت مناسب هوای آزمایشگاه,رطوبت مناسب هوای سوپرمارکت,رطوبت مناسب هوای هایپر مارکت,رطوبت مناسب هوای نان صنعتی,رطوبت مناسب هوای اتاق خمیر,رطوبت مناسب هوای عمل اوری خمیر,رطوبت مناسب هوای اتاق تخمیر,رطوبت مناسب هوای صنایع غذایی,رطوبت مناسب هوای کارخانه لبنیات,رطوبت مناسب هوای فراورده های گوشت,رطوبت مناسب هوای فراورده های لبنیاتی,رطوبت مناسب هوای سالن جوجه کشی,رطوبت مناسب هوای دستگاه جوجه کشی,رطوبت مناسب هوای انبار کاغذ,رطوبت مناسب هوای انبار چوب,رطوبت مناسب هوای انبار مقوا,رطوبت مناسب هوا برای تولید پلاستیک,رطوبت مناسب هوا برای تولید چسب,میزان مناسب رطوبت هوا,رطوبت مناسب هوای آزمایشگاه,رطوبت مناسب هوای دیتا سنتر,رطوبت مناسب هوای اتاق سرور,رطوبت مناسب هوای مرکز داده,رطوبت مناسب هوای کارخانه,رطوبت مناسب هوای سالن,رطوبت مناسب هوای سوله,رطوبت مناسب هوای اتاق,رطوبت مناسب هوای سالن تولید,رطوبت مناسب هوای کارخانه چسب,رطوبت مناسب هوای کارخانه چای,رطوبت مناسب هوای آزمایشگاه بتن,رطوبت مناسب هوای آزمایشگاه سیمان,رطوبت مناسب هوای گلخانه,رطوبت مناسب هوای گلخانه خانگی,رطوبت مناسب هوای خانه,میزان مناسب رطوبت هوا,درصد مناسب رطوبت هوا,رطوبت مناسب هوای فرآوری گوشت,رطوبت مناسب هوای فرآوری لبنیات,رطوبت مناسب هوای مرغداری,رطوبت مناسب هوای کارخانه چای,رطوبت مناسب هوای آزمایشگاه بتن, رطوبت مناسب هوای آزمایشگاه سیمان,دستگاه بخار سرد,دستگاه رطوبت سرد,رطوبت ساز,رطوبت ساز التراسونیک,رطوبت ساز صنعتی,مه ساز,بخار سرد,بخور سرد, دستگاه مه ساز,دستگاه رطوبت ساز,رطوبت سنج,رطوبت هوا,اندازه گیری رطوبت,سنسور رطوبت,رطوبت نسبی,اندازه گیری رطوبت,تنظیم رطوبت,دستگاه تنظيم رطوبت,کنترل رطوبت,کنترل رطوبت هوای محیط,دستگاه تنظيم رطوبت,رطوبت مناسب,کنترل اتوماتیک رطوبت,تامین رطوبت,رطوبت نسبی هوا,درصد رطوبت هوا,بهترین رطوبت هوا,درصد رطوبت هوای چاپخانه,تولید کننده رطوبت ساز,بهترین رطوبت ساز,بهترین مهپاش,بهترین مه پاش,شرکت رطوبت ساز,کارخانه رطوبت ساز,بهترین کارخانه رطوبت ساز,بهترین شرکت رطوبت ساز,مه ساز تزئینی,مه ساز زینتی,مه ساز آب نما ,آلتراسونیک,رطوبت ساز آلتراسونیک,سیستم رطوبت ساز,دستگاه تولید رطوبت,سیستم مه پاش,سیستم فوگر,رطوبت,رطوبت مطلق هوا,رطوبت نسبی هوا,میزان رطوبت,سیستم مه پاش,مه پاش صنعتی ,مه ساز صنعتی,رطوبت ساز صنعتی,دستگاه رطوبت ساز صنعتی,فروش رطوبت ساز,فروش مه پاش,تولید رطوبت ساز,تولید مه پاش,وارد کننده مه پاش,دستگاه تولید مه,دستگاه تولید رطوبت,مه ساز,مه ساز التراسونیک,فروش مه ساز,تولید کننده مه ساز,دستگاه مه ساز,بخار سرد,مه ساز آزمایشگاه,مه ساز دیتا سنتر,مه ساز اتاق سرور,مه ساز مرکز داده,مه ساز سالن قارچ, مه سازسردخانه,مه ساز فروشگاه,مه ساز هایپر مارکت,مه ساز سوپر مارکت,مه ساز مرغداری,مه ساز چاپخانه,مه ساز سالن,مه ساز سوله,مه ساز تولید سیگار,مه ساز آزمایشگاهی,مه ساز انبار توتون,مه ساز صنعتی,مه ساز کارخانه,مه ساز گلخانه,مه ساز نساجی,مه ساز نخ ریسی,مه ساز انبار کاغذ,مه ساز کارخانه چوب,مه ساز صنایع الکترونیک,مه ساز کارخانه چسب,مه ساز کارخانه چای,مه ساز آزمایشگاه بتن,مه ساز آزمایشگاه سیمان,مه پاش,مهپاش,نازل مه پاش,نازل مهپاش,فوگر,سیستم مه پاش,سیستم مهپاش,سیستم میست،سیستم فوگر,رطوبت ساز نازلی,مه پاش نازلی,مهپاش نازلی,نازل مه پاش استیل، نازل مه پاش سرامیکی، نازل مه پاش برنجی،نازل مه پاش ایتالیای ,تجهیزات مه پاش,اتصالات مه پاش, شیلنگ هیدرولیک مه پاش, الکتروپمپ مه پاش,دستگاه تصفیه آب مه پاش،مه پاش مرغداری,مه پاش گاوداری,مه پاش سالن قارچ,مه پاش سردخانه,مه پاش چاپخانه,مه پاش گلخانه,مه پاش دامداری,مه پاش سالن,مه پاش اتاق,مه پاش برای گرد و غبار,مه پاش کارخانه,مه پاش انبار,مه پاش سوله,مهپاش مرغداری,مهپاش گاوداری,مهپاش سالن قارچ,مهپاش سردخانه,مهپاش چاپخانه,مهپاش گلخانه,مهپاش دامداری,مهپاش سالن,مهپاش اتاق,مهپاش برای گرد و غبار,مهپاش کارخانه,مهپاش انبار,مهپاش سوله,نازل مهپاش مرغداری,نازل مهپاش گاوداری,نازل مهپاش سالن قارچ,نازل مهپاش سردخانه,نازل,مهپاش چاپخانه,نازل مهپاش گلخانه,نازل,مهپاش دامداری,نازل مهپاش سالن,نازل مهپاش اتاق,نازل مهپاش برای گرد و غبار,نازل مهپاش کارخانه,نازل مهپاش انبار,نازل مهپاش سوله,سیستم مهپاش مرغداری,سیستم مهپاش گاوداری,سیستم مهپاش سالن قارچ,سیستم مهپاش سردخانه,سیستم,مهپاش چاپخانه,سیستم مهپاش گلخانه,سیستم,مهپاش دامداری,سیستم مهپاش سالن,سیستم مهپاش اتاق,سیستم مهپاش برای گرد و غبار,سیستم مهپاش کارخانه,سیستم مهپاش انبار,سیستم مهپاش سوله,قیمت دستگاه رطوبت ساز,قیمت رطوبت ساز,قیمت مه پاش,قیمت رطوبت ساز التراسونیک,قیمت مه پاش,قیمت مه پاش مرغداری,قیمت مه پاش گاوداری,هزینه مه پاش مرغداری,هزینه مه پاش گاوداری,مه پاش تایوانی,مهپاش تایوانی,مهپاش مرغداری تایوانی,مهپاش ارزان,مه پاش ارزان،نازل فوگر,نازل میست,سیستم فوگر, مهپاش سرد,مه پاش گرم,وارد کننده اصلی نازل مه پاش,نصب نازل مهپاش,مجری نازل مهپاش,مهپاش برای گرد و خاک,مهپاش سالن,مهپاش سوله,مهپاش انبار,سیستم تولید بخارسرد,دستگاه های تولید وتنظیم رطوبت,تنظیم رطوبت چایخانه,رطوبت ساز صنعتی,رطوبت ساز خانگی,رطوبت ساز کوچک,دستگاه رطوبت ساز گلخانه,رطوبت ساز التراسونیک کوچک,قیمت رطوبت ساز التراسونیک,ساخت دستگاه رطوبت ساز,رطوبت ساز دستگاه جوجه کشی,مه ساز تزئینی,قیمت رطوبت ساز التراسونیک 200,رطوبت ساز التراسونیک کوچک,رطوبت ساز التراسونیک 400,ساخت رطوبت ساز التراسونیک,رطوبت ساز التراسونیک چیست,رطوبت ساز التراسونیک کوچک,رطوبت زن صنعتی,رطوبت ساز گلخانه کوچک,قیمت رطوبت ساز,رطوبت ساز هیراد,رطوبت ساز,رطوبت ساز صنعتی,رطوبت ساز خانگی,رطوبت ساز کوچک,دستگاه رطوبت ساز گلخانه,رطوبت ساز التراسونیک کوچک,قیمت رطوبت ساز التراسونیک,ساخت دستگاه رطوبت ساز,رطوبت ساز التراسونیک صنعتی,رطوبت ساز التراسونیک کوچک,قیمت دستگاه رطوبت ساز کوچک,بخور سرد برای گل,رطوبت ساز التراسونیک 400,دستگاه تولید بخار صنعتی,رطوبت ساز التراسونیک,قیمت رطوبت ساز التراسونیک,رابطه رطوبت نسبی و دما,رابطه دما و رطوبت,رطوبت ساز,فرمول محاسبه رطوبت نسبی,جدول رطوبت نسبی شهرهای ایران,رطوبت ساز التراسونیک صنعتی,رطوبت نسبی,مه ساز التراسونیک,رطوبت ساز صنعتی,پرورش قارچ در تابستان,درصد رطوبت شهرهای ایران,رطوبت شمال,دستگاه رطوبت ساز,رطوبت شهرهای ایران,نازل مه پاش,میزان رطوبت هوا در شهرهای ایران,دستگاه بخور سرد صنعتی,مه پاش نازلی,رطوبت هوا,میزان رطوبت هوا در مازندران,بخار ساز التراسونیک,دستگاه مه پاش,مه ساز,قیمت دستگاه رطوبت ساز پرورش قارچ,جلوگیری از خشک شدن نان,مه پاش التراسونیک,رطوبت,روش نگهداری گوجه فرنگی در سردخانه,قیمت دستگاه رطوبت ساز,روش نگهداری زردالو,میزان رطوبت هوا,لیست قیمت مه پاش قارچ,قیمت دستگاه رطوبت ساز صنعتی,رطوبت نسبی مازندران,رطوبت مناسب هوا,مه پاش صنعتی,طریقه نگهداری برگه زردالو,علت خشک شدن نان لواش,ساخت رطوبت ساز التراسونیک,بخار ساز,رطوبت هوا چیست,نقشه رطوبت ایران,قیمت رطوبت ساز,رطوبت ساز دیسکی,چگونه رطوبت نسبی هوای محل زندگی خود را اندازه بگیریم,دستگاه مه پاش سرد,قیمت رطوبت ساز قارچ,قیمت مه پاش قارچ,مه پاش,دستگاه بخار سرد صنعتی,درصد رطوبت هوا,فرمول رطوبت نسبی,آلتراسونیک,خرید دستگاه مه ساز,نسبت رطوبت,سیستم مه پاش,سیستم مهپاش,قیمت مه پاش نازلی,تولید بخار سرد,دستگاه بخور و رطوبت ساز,بخار سرد,قیمت دستگاه رطوبت ساز کوچک,مهپاش,قیمت مه پاش فوگر,سیستم رطوبت ساز,رطوبت نسبی هوا,رطوبت نسبی چیست,ساخت مه پاش صنعتی,ساخت دستگاه رطوبت ساز,قیمت دستگاه بخار ساز,دستگاه التراسونیک صنعتی,فروش رطوبت ساز,دستگاه بخار ساز سرد,اجرای سیستم مه پاش,قیمت سیستم مه پاش,تهویه اتاق سرور,خرید مه ساز,سيستم مه پاش,رطوبت سنج صنعتی,فوگر مه پاش,قیمت مه پاش,سیستم مه پاش گلخانه,سالن پرورش قارچ صدفی,شلنگ مه پاش,سالن قارچ دکمه ای,مه پاش قیمت,رطوبت ساز مرغداری,اولترا سونیک,دستگاه رطوبت ساز خانگی,قیمت دستگاه مه پاش خانگی,ساخت دستگاه مه ساز,امواج اولتراسونیک,قیمت نازل مه پاش,دستگاه مه ساز,فن مه پاش,خرید دستگاه مه پاش,رطوبت اتاق,رطوبت استاندارد,رطوبت پاش,رطوبت زن,رطوبت ساز کوچک,رطوبت سنج صنعتی,رطوبت صد در صد,سنسور رطوبت صنعتی,رطوبت اتاق,رطوبت استاندارد,رطوبت پاش,رطوبت زن,رطوبت ساز کوچک,رطوبت سنج صنعتی,رطوبت صد در صد,سنسور رطوبت صنعتی,رطوبت سنج دیجیتال,رطوبت ساز دستگاه جوجه کشی,رطوبت استاندارد اتاق سرور,رطوبت بهینه,رطوبت پرورش قارچ,رطوبت سنج ثابت,صنایع رطوبت هیراد,رطوبت قناری,رطوبت لازم برای جوجه کشی,رطوبت لازم برای دستگاه جوجه کشی,رطوبت لازم برای جوجه کشی مرغ,رطوبت لازم برای جوجه کشی بلدرچین,رطوبت لازم برای پرورش قارچ,رطوبت مناسب هوا,رطوبت مخصوص,رطوبت مورد نیاز دستگاه جوجه کشی,رطوبت نسبی تهران,رطوبت و دمای دستگاه جوجه کشی,رطوبت ویژه,رطوبت وزنی,رطوبت و دماسنج,رطوبت و دما,دماسنج و رطوبت سنج,رطوبت هوا,رطوبت 100 درصد,رطوبت 100,رطوبت 100 یعنی چه,رطوبت ساز 12 ولت,رطوبت نسبی 100 درصد,رطوبت 50,رطوبت 70 درصد,ر

 

درجـه حــرارت,رطوبت نسبـی,تهویــه,تیمـارهای قبل از انبار,شرایط سردکردن اولیـه,انبارهای با اتمسفر کنترل شده ,انبـارهای سـرد معمـولی