محصولات
جستجو

شرايط فيزيكي نگهداري ميوه و سبزيجات در سردخانه و روش اندازه‏گيري آنها
استاندارد رطوبت هوای سردخانه و معرفی بهترین رطوبت ساز های سردخانه ای

شرايط فيزيكي نگهداري ميوه و سبزيجات در سردخانه و روش اندازه‏گيري آنها
 

شرايط فيزيكي نگهداري ميوه و سبزيجات در سردخانه

 

شرايط فيزيكي نگهداري ميوه در سردخانه,شرايط فيزيكي نگهداري سبزيجات رد سردخانه

 
1.تعاريف عوامل فيزيكي نگهداري ميوه‏ها و سبزيها در سردخانه و روش اندازه‏گيري آنها
 
  مقدمه
 
 استانداردهايي كه در باره شرايط مناسب نگهداري ميوه‏ها و سبزيها در سردخانه تدوين شده است روي ميزان مناسب بعضي از عوامل فيزيكي مانند درجه حرارت , رطوبت نسبي نسبت جريان هوا و ميزان تعويض هوا تأكيد دارند .  براي مشخص كردن اين عوامل و پيشگيري تعبيرهاي مختلف ( مثلا فرق بين حرارتي كه به يك فرآورده داده مي‏شود و حرارت فضاي محل نگهداري يا فرق نسبت جريان هوا و ميزان تعويض هوا ) تعريف اين عوامل لازم است . 
 در اين استاندارد عوامل فيزيكي مربوط به كليه استانداردهاي " نگهداري ميوه‏ها و سبزيها در سردخانه " و روشهاي اندازه‏گيري آنها شرح داده شده است 
 
 
 
  2. هدف و دامنه كاربرد
 
 هدف از تدوين اين استاندارد ارائه تعاريفي براي عوامل فيزيكي كه در سردخانه‏هاي صنعتي براي نگهداري ميوه‏ها و سبزيها بكار مي‏روند ( درجه حرارت , رطوبت نسبي , سرعت جريان هوا , ميزان تعويض هوا و غيره ) و روشهاي اندازه‏گيري آنها مي‏باشد . 
  3. درجه حرارت
 2 ـ 1 درجه حرارتهاي مورد نظر
 2 ـ 1 ـ 1 درجه حرارتي كه به فرآورده داده مي‏شود :
 براي نگهداري فرآورده‏اي با منشأ گياهي در سردخانه چندين درجه حرارت با فاصله حرارتي قابل ذكر است . 
 2 ـ 1 ـ 1 ـ 1 در درجه حرارت كشنده : 1 اين درجه حرارت در سردخانه باعث انجماد فيزيولوژيكي و در نتيجه مرگ بافتها مي‏گردد . 
 2 ـ 1 ـ 1 ـ 2 درجه حرارت بحراني 2 درجه حرارتي كه پائين‏تر از آن براي يك زمان محدود نگهداري در سردخانه براي انواع خاص ميوه‏ها و سبزيها باعث ايجاد عوارض فيزيولوژيكي مانند قهوه‏اي شدن داخلي 3 ( با تغيير تركيب اتمسفر يا بدون تغيير تركيب اتمسفر ) و بروز تغييراتي در تركيب بافتهاي بعضي از فرآورده‏ها ( موز , خيار , آوكادو , ليمو و غيره ) مي‏گردد
 در حالات ويژه حرارتهاي پائين‏تر از حرارت بحراني رسيدن طبيعي ميوه را پس از نگهداري در سردخانه متوقف مي‏سازد . 
 2 ـ 1 ـ 1 ـ 3 حرارت مناسب براي نگهداري‏هاي طولاني : حرارتي است كه نگهداري فرآورده را به نحو رضايت بخشي در اتمسفر طبيعي يا كنترل شده براي مدتها طولاني و تا زمان مصرف ممكن مي‏سازد خطر آسيب‏هاي ناشي از درجه حرارت بستگي به مدت زماني دارد كه فرآورده تحت آن درجه حرارت نگهداري مي‏شود , بطوريكه ممكن است فرآورده‏هائي را براي مدت كم در درجه حرارت بحراني يا حرارتهاي پائين‏تر از آن بدون اينكه باعث بروز عوارض فيزيولوژيكي قرار دهد . 
 براي نگهداري طولاني درجه حرارت فرآورده همواره بايد بالاي حرارت كشنده و در موارد لازم بالاي درجه حرارت بحراني قرار داشته باشد . 
 در مورد بعضي ميوه‏ها مانند گلابي و پياز حرارت بحراني براي رسانيدن آن ممكن است بالاي حرارت مناسب سردخانه باشد . 
 در نگهداري‏هاي صنعتي فرآورده‏ها چون درجه حرارت فضاي سردخانه كه بوسيله دستگاههاي سردكننده تأمين مي‏گردد خواه‏ناخواه داراي نوساناتي خواهد بود لازم است كه از نظر اطمينان حد معيني به عنوان ضريب اطمينان 4 براي آن در نظر گرفت .  از آنچه گفته شده نتيجه مي‏شود كه حرارت مناسب براي نگهداري يك فرآورده جهت مدت طولاني يكي از دو حالت زير خواهد بود
 
 الف : حرارت كشنده به اضافه ضريب اطمينان
 ب : حرارت بحراني به اضافه ضريب اطمينان
 2 ـ 1 ـ 2 حرارت اتمسفر در سردخانه
 2 ـ 1 ـ 2 ـ 1 حرارت در يك نقطه : حرارتي كه در يك نقطه معين و مشخص از سردخانه اندازه‏گيري مي‏شود . 
 2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 متوسط درجه حرارت واقعي : حرارتهاي مختلف موجود در فضاي يك سردخانه همواره ما بين دو حد بالا و پايين در نوسان است حرارت كلي و واقعي يك سردخانه تا موقعي كه تعادل حرارتي برقرار مي‏گردد عبارتست از ميانگين حداكثر و حداقل حرارتهاي موجود در انبار . 
 
 در مورد نگهداري‏هاي طولاني حرارت واقعي يك فرآورده بستگي به درجه حرارت محيط , خصوصيات فرآورده , بسته بندي , نحوه انبار نمودن و سرعت جريان هوا در سردخانه دارد . 
 
 2 ـ 2 نقاط سرد و گرم يك سردخانه
 2 ـ 2 ـ 1 نقاط سرد : نقاطي است از فضاي انبار كه حرارت در آنجا حداقل است
 يادآوري : در انبارهايي كه داراي پنكه هستند نقاط سرد غالبأ نزديك كولر و در منطقه‏اي كه هوا از كولر خارج مي‏شود قرار دارند . 
 2 - 2 - 2 نقاط گرم : نقاطي از فضاي انبار هستند كه حرارت در آنجا حداكثر است
 
 يادآوري : نقاط گرم غالبأ در دسترس نبوده و اندازه‏گيري آنها مشكل است
 
 2 - 3 انتخاب حرارت فضا در يك سردخانه
 به طوري كه در قسمت 2 ـ 1 ـ 1 ـ 3 گفته شده است در نقاط سرد يك سردخانه حرارت فضا بايد مساوي يا كمي بالاتر از حرارت مناسب براي نگهداري فرآورده به مدت طولاني باشد ,
 2 ـ 4 اندازه‏گيري حرارت : حرارت به طور مداوم يا متناوب اندازه‏گيري مي‏شود . 
 2 ـ 4 ـ 1 اندازه‏گيري حرارت به طور مداوم : ممكن است مستقيمأ از روي دستگاههاي اندازه‏گيري خوانده و يا ثبت گردد . 
 2 ـ 4 ـ 2 اندازه‏گيري متناوب : اندازه‏گيري متناوب بستگي دارد به
 2 ـ 4 ـ 2 ـ 1 اندازه‏گيري و كنترلهاي متناوب درجه حرارت در موقعي كه وسايل ثبت درجه حرارت در دسترس نيست
 2 ـ 4 ـ 2 ـ 2 اندازه‏گيري‏هاي اضافي
 2 ـ 4 ـ 3 وسايل مخصوص اندازه‏گيري درجه حرارت : وسايلي كه در حال حاضر براي اين منظور به كار مي‏روند عبارتند از
 2 ـ 4 ـ 3 ـ 1 دماسنج‏هايي كه كار آنها بر اساس انبساط مايعات است . 
 2 ـ 4 ـ 3 ـ 2 دماسنجهاي دو فلزي 5
 2 ـ 4 ـ 3 ـ 3 دماسنج‏هايي كه كار آنها بر اساس فشاري است
 2 ـ 4 ـ 3 ـ 4 دماسنج‏هايي كه كار آنها بر اساس مقاومت است
 2 ـ 4 ـ 3 ـ 5 ترميستورها 6
 2 ـ 4 ـ 3 ـ 6 ترموكوپلها7
 اين وسايل براي
 الف : خواندن مستقيم درجه حرارت از روي آنها
 ب : خواندن درجه حرارت از راه دور
 پ : ثبت درجه حرارت
 ت : كنترل درجه حرارت به كار مي‏روند
 
 2 ـ 4 ـ 4 كنترل دماسنج‏ها ـ كنترل دماسنج‏ها عمل بسيار حساسي بوده و احتياج به دقت زيادي دارد و بايد حداقل يك بار در سال انجام گيرد اين كنترل بايد به طور متناوب و در شرايط و فاصله حرارتي مورد استفاده انجام گيرد . همچنين براي اينكه حتي‏الامكان كليه اشتباهاتي كه ممكن است در اثر اختلاف كيفيت دماسنج‏ها به وجود آيد در كنترل اندازه‏گيري مؤثر نباشد اندازه‏گيري در موقعي صورت گيرد كه كار دستگاههاي سرد كننده ثابت باشد حساسيت دماسنجها در فضايي كه هواي آن جريان دارد كمتر از فضاي ساكن و يا فضائيست كه جريان هوا در آن كم است بنابراين بايد كنترل دماسنج‏ها در حالي كه هوا جريان دارد انجام گيرد در سردخانه‏هاي صنعتي عملا كنترل حرارت سنجها بوسيله حرارت سنجهاي جيوه‏اي كه در شيشه نسبتأ محكمي قرار گرفته و درستي آن قبلا تائيد شده است انجام مي‏گيرد . 
 حرارت سنج‏هاي جيوه‏اي شاهد را بايد در محل مشخص قرار دهند اين محل بايد در منطقه‏اي سرد و در مسير جريان تهويه و پشت شيشه و نزديك وسيله حساسي كه حرارت را از راه دور مي‏خواند قرار گيرد محل دماسنج بايد روشن بوده و از پشت شيشه قابل رويت باشد اين امر كنترل را آسان مي‏كند . 
 در هر حال اگر محفظه دماسنج شاهد را از هر نوع تشعشع خارجي ( بدن انسان , روشنايي و غيره ) دور نگهداشت بهتر است . 
 2 ـ 4 ـ 5 نقاط اندازه گيري
 2 ـ 4 ـ 5 ـ 1 انتخاب نقاط : وسايل اندازه‏گيري را بايد در نقاطي قرار داد كه از بخار آب و جريانهاي غير عادي هوا , تشعشع , لرزش و احيانأ ضربات محفوظ باشد تعداد نقاطي كه مورد اندازه‏گيري قرار مي‏گيرد بستگي به حجم اطاق دارد . 
 عناصر حساس 8 دماسنجها بايد تا حد امكان در نقاطي قرار گيرند كه نماينده فضاي سرد خانه باشند ( نقاط سرد و گرم )
 2 ـ 4 ـ 5 ـ 2 تعريف اندازه‏گيري
 اندازه‏گيري بر اساس محل و نوع حرارتي كه اندازه‏گيري مي‏شود تعريف مي‏گردد ( مانند حرارت فرآورده و حرارت فضا )
 
 
 

3.ـ رطوبت نسبي

 
 3 ـ 1 كليات
 اندازه‏گيري رطوبت نسبي بسيار حساس ولي دقت آن كمتر از اندازه‏گيري حرارت است رطوبت نسبي سردخانه به عواملي بستگي دارد كه از ميان آنها مي‏توان نكات زير را نام برد . 3 ـ 1 ـ 1 جنس فرآورده و بسته بندي
 3 ـ 1 ـ 2 طرز انبار نمودن كالا در انبار
 3 ـ 1 ـ 3 سطح و ساختمان تبخير كننده‏ها و همچنين سطح و چگونگي قرار گرفتن شبكه‏ها
 3 ـ 1 ـ 4 اختلاف بين درجه حرارت سطح تبخير كننده و ميانگين حرارت واقعي فضاي انبار
 3 ـ 1 ـ 5 طرز تهويه ( سرعت جريان هوا , چگونگي جريان هوا در سردخانه , تغييرات هوا و غيره .) 
 3 ـ 1 ـ 6 عايق بندي سردخانه
 3 ـ 1 ـ 7 تغيير ساعات كار ماشين آلات
 نتيجه اين كه رطوبت نسبي در طول ساعات كار سردخانه متغير است . 
 يادآوري : براي ايجاد رطوبت نسبي (80 تا 90 درصد ) در سردخانه بايد تعادل حرارتي تبخير كننده‏ها زياد بوده و اختلاف درجه حرارت مايع سرد كننده يا فضاي سردخانه حداقل باشد عملا 5 درجه سانتيگراد اختلاف حرارت بين مايع سردكننده و فضاي سردخانه قابل قبول است بنابراين در سردخانه‏هايي كه حرارت آن را بين صفر و 2 + درجه سانتيگراد تنظيم مي‏كند در صورتي كه عايق بندي آن مناسب باشد حرارت تبخير مايع بايد بين 3 ـ تا 5 درجه سانتيگراد باشد . 
 3 ـ 2 اساس اندازه‏گيري :
 براي نگهداري‏هاي طولاني ميوه‏ها و سبزيها هدف اينست كه رطوبت نسبي را به نحوي تنظيم كرد كه تا حد امكان ثابت باشد عملا به وجود آوردن چنين رطوبت نسبي در سردخانه احتياج به زمان دارد و اندازه‏گيري آن بايد هنگامي صورت گيرد كه تقريبأ تعادل برقرار باشد . 
 عوامل زير در چگونگي تعادل رطوبت نسبي در سردخانه مؤثر است . 
 3 ـ 2 ـ 1 قرار دادن كالا در سردخانه ( به طور قابل ملاحظه‏اي ممكن است در ابتدا و انتهاي بارگيري متناوب باشد ) 
 3 ـ 2 ـ 2 تغيير شدت تعرق ميوه ( تعرق ميوه‏هايي كه در حال سرد شدن هستند بيشتر است ) 
 3 ـ 2 ـ 3 خشكي بسته‏ها كه ممكن است در موارد جاذب الرطوبه9 ( چوب , كارتن و غيره ) ساخته شده و به ميزان قابل ملاحظه‏اي رطوبت را جذب يا دفع مي‏نمايد اگر بسته‏هايي كه خيلي خشك باشد در انبار قرار داده شوند مقدار زيادي از رطوبت فضا را جذب نموده به رطوبت نسبي انبار لطمه مي‏زند چنانچه بسته‏ها خيلي مرطوب باشند عكس اين حالت اتفاق مي‏افتد . 
 براي اينكه تغييراتي در رطوبت نسبي پيش نيايد بايد مشخص نمود كه پس از چه مدت حالت نسبي تعادل در سردخانه برقرار مي‏شود براي اين كار بهتر است به محض اينكه عمل انبار كردن كالا خاتمه يافت اندازه‏گيري رطوبت نسبي را شروع نموده بر اساس تغييرات مختصري كه در رطوبت نسبي پيش مي‏آيد ثبات تعادل رطوبتي مشخص مي‏گردد بنابراين لازم است كه هر نوع تصحيح رطوبت نسبي منحصرا بعد از حصول ثبات تعادل انجام پذيرد . 
 3 ـ 3 وسايل
 3 ـ 3 ـ 1 رطوبت سنج مويي 10 = گرچه به كار بردن اين وسيله آسان است ولي بخصوص در نقاطي كه رطوبت نسبي بالا است (80 تا 90 درصد ) دقت , حساسيت و درستي آنها كم است بهتر است كه اين رطوبت سنج‏ها به طور منظم ( مثلا ماهي يك بار ) استاندارد گردند ( بوسيله دستگاه تعيين درستي رطوبت سنج 11يا رطوبت سنج‏هاي گردان 12
 استاندارد كردن رطوبت سنج‏ها با دستگاه تعين درستي رطوبت سنج در شرايط معمولي و متداول سردخانه‏هاي مخصوص نگهداري فرآورده‏هاي گياهي مشكل بوده و دقت زيادي ندارد چون اختلاف درجه حرارت بين محفظه خشك وتر دماسنجها كم است ( مثلا رطوبت نسبي 85 درصد و حرارت يك درجه سانتيگراد و در محفظه خشك نيز براي يك درجه سانتيگراد .) 
 براي تأمين شرايط مناسب جهت اندازه‏گيري رطوبت نسبي قبلا بايد به نكات زير توجه داشت
 3 ـ 3 ـ 1 ـ 1 دستگاه تعيين رطوبت سنج و منضمات آن را براي مدت معيني در محل اندازه‏گيري قرار دهيد ( مثلا دو ساعت قبل از اندازه‏گيري )
 3 ـ 3 ـ 1 ـ 2 غشأ محفظه تر حرارت سنج را به وسيله آب مقطر مرطوب كنيد
 3 - 3 - 1 - 3 وقتي كه اختلاف بين حرارت محفظه تر و خشك ثابت گرديد درجه حرارت سنج و دستگاه تعيين درستي رطوبت سنج را يادداشت كنيد . 
 3 ـ 3 ـ 1 ـ 4 در هر نقطه چندين اندازه‏گيري انجام دهيد . 
 3 ـ 3 ـ 1 ـ 5 هنگامي كه پنكه‏هاي سيستم سرد كننده به طور مداوم كار نمي‏كند ( تازه شروع به كار كرده يا تازه خاموش شده است ) از انجام اندازه‏گيري خودداري كنيد . 
 در صورتي كه دستگاه تعيين درستي رطوبت سنج يا رطوبت سنج گردان در دسترس نباشد مي‏توان از رطوبت سنج موئي استفاده كرد براي اين منظور رطوبت سنج را مدت 48 ساعت در جو اشباع شده قرار داده و عقربه آن را روي صد قرار مي‏دهند البته عيب اين روش اينست كه فقط يك نقطه را مي‏تواند كنترل كند . 
 در صورتي كه رطوبت نسبي بالا باشد بهتر است كه رطوبت سنج تنفسي 13 يا رطوبت سنج گردان مورد استفاده قرار گيرد . 
 3 ـ 3 ـ 2 رطوبت سنج الكتريكي :
 با رطوبت سنج‏هاي ميله‏اي الكتريكي مي‏توان رطوبت فواصل كوچك كه در ميان ستونهاي كالاها وجود دارد از راه دور اندازه‏گيري كرد در صورتي كه در اين موارد درجه حرارت هواي محل اندازه‏گيري نيز دقيقأ اندازه گرفته شود اين وسايل براي اندازه‏گيري رطوبت نسبي بالاي 95 درصد دقيق است . 
 طرز كار اين رطوبت سنجها بر اساس رابطه‏اي است كه بين غلظت محلول كلرور سديم ( كه از روي قابليت هدايت الكتريكي اندازه‏گيري مي‏شود ) و تعادل آن با رطوبت نسبي وجود دارد . 
 3 ـ 3 ـ 3 دستگاه تعيين درستي رطوبت سنج : براي رطوبت‏هاي نسبي بالا رطوبت سنجهاي تنفسي و يا گردان مورد استفاده قرار مي‏گيرد . 
 
 
 
 4.ـ جريان هوا
 بايد بين جريان هوا 14 كه در طي آن هوا در يك فضاي مسدود و در يك مسير بسته گردش مي‏كند و تعويض هوا
 15 كه در اثر آن هواي خارج وارده سردخانه مي‏شود فرق گذاشت
 4 ـ 1 جريان هوا در فضا
 4 ـ 1 ـ 1 جريان هوا در محيط باعث مي‏گردد كه :
 4 ـ 1 ـ 1 ـ 1 فرآورده‏اي كه وارد سردخانه شده است مقدمتأ سرد شود . 
 4 ـ 1 ـ 1 ـ 2 حرارت فرآورده و تا اندازه‏اي رطوبت نسبي سردخانه يكنواخت شود . 
 4 ـ 1 ـ 1 ـ 3 گازهاي حاصل از بسته و مواد فرار را كه در اثر متابوليسم فرآورده‏ها در سردخانه به وجود مي‏آيد بيرون مي‏كشد . 
 4 ـ 1 ـ 2 نسبت جريان هوا : نسبت جريان هوا عبارتست از نسبت حجمي از هوا كه به مدت يك ساعت بوسيله پنكه‏ها عبور مي‏كند به حجم اطاق خالي مي‏باشد و اين نسبت به مدت سرد كردن فرآورده و نگهداري آن بستگي دارد . 
 4 ـ 2 تعويض هوا :
 4 ـ 2 ـ 1 اندامهاي گياهي مخصوصأ ميوه‏ها ضمن تنفس (CO2) و اتيلن كه رسيدن بعضي ميوه‏ها را در حرارتهاي بالاي 4 درجه سانتيگراد تسريع نموده و در حرارتهاي بالاي 7 درجه داراي اثر محسوس مي‏باشد و مواد فرار آزاد مي‏كند براي جلوگيري از ضرر اين مواد كه به مرور در انبار جمع مي‏شوند لازم است كه هواي انبار تعويض گردد اين عمل بخصوص در روزهاي اول سرد كردن فرآورده كه فعاليتهاي متابوليكي شديد است و در موقع رسيدن ميوه كه در هفته‏هاي آخر نگهداري انجام شده و ميوه‏هاي كه به رسيدن كامل رسيده و مقدار زيادي مواد فرار خارج مي‏كند مهم است
 4 ـ 2 ـ 2 ميزان تعويض هوا : ميزان تعويض هوا عبارتست از حجم هواي وارد شده در مدت يك ساعت در سردخانه به حجم سرد خانه خالي مي‏باشد تعويض هوا مي‏تواند به طور مداوم و يا متناوب انجام گيرد در صورتي كه به طور متناوب انجام گيرد ميزان آن بستگي به تعداد دفعات تعويض هوا كه بر اساس مقدار بار انبار و نوع ميوه و سبزي انجام مي‏گيرد دارد انتخاب شرايط تعويض هوا براي بعضي از ميوه‏ها بستگي به درجه رسيدگي آنها دارد . 
 4 ـ 3 اندازه‏گيري جريان هوا :
 4 ـ 3 ـ 1 اصول اندازه‏گيري جريان هوا
 دو عامل در تعويض جريان هوا در انبار مؤثر است :
 4 ـ 3 ـ 1 ـ 1 ورود هوا به سردخانه ( ميزان تعويض هوا ) و جريان آن ( نسبت جريان هوا ) در مدت معين
 4 ـ 3 ـ 1 ـ 2 يكنواختي توزيع هواي تازه و جريان آن در سردخانه اندازه‏گيري نسبت جريان هوا بر حسب لزوم مي‏تواند بر اساس هواي خارج شده يا وارد شده به كولرها انجام گيرد .
 اندازه‏گيري تعويض هوا بهتر است بر اساس هوايي كه وارد سرد خانه مي‏شود انجام گيرد اندازه‏گيري توزيع هوا در انبار مشكل بوده و عملا در سردخانه‏ها معمول نيست بلكه فقط در برنامه‏هاي دقيق و تحقيقاتي انجام مي‏گيرد براي ايجاد يك سيستم تهويه خوب بايد از بي نظمي در جريان هوا جلوگيري نموده و شرايطي به وجود آورد كه هوا به بهترين نحو با بسته‏ها در تماس باشد . 
 4 ـ 3 ـ 2 وسايل اندازه‏گيري : اندازه‏گيري سرعت هوا با وسايل زير انجام مي‏گيرد . 
 4 ـ 3 ـ 2 ـ 1 به وسيله لوازم تعيين جهت كه فشار محركه هوا براي سرعتهاي بيش از 2 متر در ثانيه انجام مي‏گيرد
 4 ـ 3 ـ 2 ـ 2 به وسيله لوازمي 16 كه سرعت هوا را زير 2 متر در ثانيه اندازه‏گيري مي‏كند .
 
 
 
تولید کننده با کیفیت ترین انواع دستگاه های رطوبت ساز التراسونیک صنعتی با گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر 
انواع رطوبت ساز های صنعتی با ظرفیت های متنوع و آبشن های اختصاصی جهت تامین رطوبت هوای محیط در سردخانه
 اجرای سیستم های مه پاش های نازلی و فروش انواع مه پاش ، نازل ، فوگر ، الکتروپمپ فشار قوی ، لوله ها و اتصالات مربوطه 
دستگاه های رطوبت ساز التراسونیک ساخت صنایع رطوبت هیراد، بهترین سیستم برای تامین سریع ،یکنواخت و قابل کنترل رطوبت هوا در محیط های صنعتی ،آزمایشگاهی و  کشاورزی می باشد
 
 
طراحی و تولید دستگاه های صنعتی تولید رطوبت به روش التراسونیک و مه پاش نازلی
 
 
رتبه سه از سازمان نظام مهندسی
 
سابقه کار از سال 1377
 
پدیده ای نو در صنعت تولید رطوبت
 
 
گروه مهندسی هیراد بزرگترین تولید کننده انواع دستگاه های رطوبت ساز التراسونیک و سیستم های مه پاش صنعتی در کشور مي باشد كه با بهره گيري از تکنولوژی های مدرن کشورهای پیشرفته و متخصصین مجرب، به همراه وجود زيرساختها و تجهيزات دقيق ، اهتمام خود را بر جلب و اعتلاي هرچه بيشتر رضايت مشتري قرار داده است و با کیفیت ترین رطوبت ساز های التراسونیک و سیستم های مه پاش نازلی را جهت مصارف مختلف صنعتی ، با کارائی فوق العاده بالا تولید و عرضه می نماید .
 
خط مشي كيفي اين گروه ، كسب رضايت مشتري در تمامي وجوه با ارائه گارانتی و بهترين خدمات پس از فروش و قيمتهاي رقابتي، در كوتاهترين زمان ممكن است. این گروه  با متخصصین مجرب آماده طراحی سیستم های اختصاصی برای تامین رطوبت جهت مصارف گوناگون صنعتی ، کشاورزی ، آزمایشگاه ها و غیره می باشد .
 
 
 
 
دستگاههای رطوبت ساز ساخت گروه  مهندسی هیراد ، با تامین رطوبت هوای با کیفیت و بدون قطره ، شما را در دستیابی به کیفیت برتر محصولات یاری می نماید
با خرید دستگاه های رطوبت ساز ساخت صنایع رطوبت هیراد کارایی و طول عمر ماشین آلات و تجهیزات خود را افزایش دهید
 
 
 

برای کسب اطلاعات تخصصی درخصوص مشخصات فنی و  سایر مزایای دستگاه های رطوبت ساز التراسونیک صنعتی هیراد و  دریافت لیست قیمت انواع رطوبت ساز التراسونیک  و همچنین اطلاع از تخفیف فروش ،ویژه صنایع تولیدی  با تلفن 22262584-021 تماس حاصل فرمایید تا کاتالوگ های تخصصی و لیست قیمت برای شما ارسال شود.

 
 
با خرید دستگاه های رطوبت ساز صنعتی هیراد کیفیت هوای کارخانه و انبار محصولات خود را تضمین نمایید
 
تلفن ویژه فروش : 22262584-021
 
ساعات کار دفتر و اخذ سفارش : 8:30 الی 16:30
 
جهت پاسخگویی بهتر به مشتریان گرامی کلیه مکالمات با کارشناسان ضبط می گردد
 
ایمیل :  hirad.ind@gmail.com  
 
وب سایت رسمی صنایع رطوبت هیراد :  www.rotubat.com
 
تهران صندوق پستی    14515/1185
 
 

رطوبت ساز التراسونیک,رطوبت ساز,دستگاه رطوبت ساز,بخور سرد,بخارسرد,مه پاش,مه ساز,قیمت رطوبت ساز,مه ساز التراسونیک,رطوبت ساز صنعتی,دستگاه بخور سرد صنعتی,بخار ساز التراسونیک,مه پاش التراسونیک,قیمت دستگاه رطوبت ساز,قیمت دستگاه رطوبت ساز صنعتی,مه پاش صنعتی,بخار ساز,دستگاه مه پاش سرد,دستگاه بخار سرد صنعتی,رطوبت ساز سرد,رطوبت زن,مه ساز سرد,دستگاه بخار ساز,دستگاه مه پاش صنعتی,قیمت مه پاش,قیمت دستگاه بخور سرد,دستگاه بخار سرد,رطوبت ساز التراسونیک صنعتی,رطوبت ساز التراسونیک 600,رطوبت ساز التراسونیک 1200,رطوبت ساز التراسونیک 2400,رطوبت ساز التراسونیک 4800,رطوبت ساز التراسونیک 5400,رطوبت ساز التراسونیک 6600,تایمر رطوبت ساز,سنسور رطوبت ساز,تولید کننده رطوبت ساز,بهترین رطوبت ساز,شرکت رطوبت ساز,کارخانه رطوبت ساز,مرکزرطوبت ساز,تولید کننده اصلی رطوبت ساز,مه ساز التراسونیک صنعتی,مه ساز التراسونیک 600,مه ساز التراسونیک 1200,مه ساز التراسونیک 2400,مه ساز التراسونیک 4800,مه ساز التراسونیک 5400,مه ساز التراسونیک 6600,تایمرمه ساز,سنسور مه ساز,تولید کننده مه ساز,بهترین مه ساز,شرکت مه ساز,کارخانه مه ساز,مرکزمه ساز,تولید کننده اصلی مه ساز,دستگاه رطوبت ساز التراسونیک صنعتی,دستگاه رطوبت ساز التراسونیک 600,دستگاه رطوبت ساز التراسونیک 1200,دستگاه رطوبت ساز التراسونیک 2400,دستگاه رطوبت ساز التراسونیک 4800,دستگاه رطوبت ساز التراسونیک 5400,دستگاه رطوبت ساز التراسونیک 6600,تایمردستگاه رطوبت ساز,سنسور دستگاه رطوبت ساز,تولید کننده دستگاه رطوبت ساز,بهترین دستگاه رطوبت ساز,شرکت دستگاه رطوبت ساز,کارخانه دستگاه رطوبت ساز,مرکزدستگاه رطوبت ساز,تولید کننده اصلی دستگاه رطوبت ساز, قیمت رطوبت ساز التراسونیک صنعتی,قیمت رطوبت ساز التراسونیک 600,قیمت رطوبت ساز التراسونیک 1200,قیمت رطوبت ساز التراسونیک 2400,قیمت رطوبت ساز التراسونیک 4800,قیمت رطوبت ساز التراسونیک 5400,قیمت رطوبت ساز التراسونیک 6600,قیمت تایمر رطوبت ساز,قیمت سنسور رطوبت ساز,تولید کننده رطوبت ساز,قیمت بهترین رطوبت ساز,شرکت رطوبت ساز,کارخانه رطوبت ساز,مرکزرطوبت ساز,تولید کننده اصلی رطوبت ساز,قیمت  مه ساز التراسونیک صنعتی,قیمت مه ساز التراسونیک 600,قیمت مه ساز التراسونیک 1200,قیمت مه ساز التراسونیک 2400,قیمت مه ساز التراسونیک 4800,قیمت مه ساز التراسونیک 5400,قیمت مه ساز التراسونیک 6600,قیمت تایمرمه ساز,قیمت سنسور مه ساز,تولید کننده مه ساز,قیمت بهترین مه ساز,شرکت مه ساز,کارخانه مه ساز,مرکزمه ساز,تولید کننده اصلی مه ساز,قیمت دستگاه رطوبت ساز التراسونیک صنعتی,قیمت دستگاه رطوبت ساز التراسونیک 600,قیمت دستگاه رطوبت ساز التراسونیک 1200,قیمت دستگاه رطوبت ساز التراسونیک 2400,قیمت دستگاه رطوبت ساز التراسونیک 4800,قیمت دستگاه رطوبت ساز التراسونیک 5400,قیمت دستگاه رطوبت ساز التراسونیک 6600,قیمت تایمردستگاه رطوبت ساز,قیمت سنسور دستگاه رطوبت ساز,تولید کننده دستگاه رطوبت ساز,قیمت بهترین دستگاه رطوبت ساز,شرکت دستگاه رطوبت ساز,کارخانه دستگاه رطوبت ساز,مرکزدستگاه رطوبت ساز,تولید کننده اصلی دستگاه رطوبت ساز,رطوبت سنج,هیدروستات,کنترل اتوماتیک رطوبت هوا,رطوبت هوا,رطوبت نسبی هوا,اندازه گیری رطوبت,سنسور رطوبت,رطوبت نسبی,درصد رطوبت هوا,درصد رطوبت نسبی,بخار ساز,دستگاه مه ساز,دستگاه بخار ساز,مه ساز,بخار ساز,بخار سرد,بخور سرد,دستگاه مه ساز,دستگاه بخار ساز,دانلود فیلم رطوبت ساز,فیلم رطوبت ساز,عکس رطوبت ساز,دستگاه رطوبت سنج,هیدروستات,سنسور رطوبت,رطوبت ساز کوچک,رطوبت ساز بزرگ,رطوبت ساز خانگی,رطوبت ساز التراسونیک کوچک,رطوبت ساز گلخانه خانگی,بهترین رطوبت ساز, بهترین رطوبت ساز,بهترین رطوبت ساز خانگی,بهترین دستگاه رطوبت ساز,بهترین مارک رطوبت ساز,بهترین دستگاه رطوبت ساز خانگی,بهترین بخور و رطوبت ساز,بهترین رطوبت ساز التراسونیک,بهترین دستگاه بخور,بهترین دستگاه رطوبت ساز,بهترین رطوبت ساز صنعتی,بهترین مه ساز,بهترین مه ساز التراسونیک,بهترین رطوبت زن,تولید کننده رطوبت ساز,کارخانه رطوبت ساز,شرکت رطوبت ساز,شرکت رطوبت ساز صنعتی,مشاوره رطوبت ساز,ساخت رطوبت ساز,ساخت رطوبت ساز التراسونیک,تولید کننده رطوبت ساز التراسونیک,تولید کننده مه ساز التراسونیک,تولید کننده بخار ساز سرد,رطوبت ساز خارجی,رطوبت ساز ایرانی,رطوبت ساز در تهران,رطوبت ساز نازلی,رطوبت ساز آلتراسونیک,دستگاه مه ساز,رطوبت ساز اولتراسونیک,مه پاش,مهپاش,مه ساز,نازل مه پاش,نازل مهپاش,نازل مه ساز,نازل رطوبت ساز,فوگر,مه پاش صنعتی,مه ساز صنعتی, شیلنگ فشار قوی مهپاش,الکتروپمپ فشار قوی مهپاش,فیلتر آب مهپاش,تابلو فرمان مهپاش,فن,تجهیزات مهپاش,اتصالات مهپاش,دستگاه رطوبت ساز,قیمت رطوبت ساز,مه ساز,مه پاش,بخار سرد,رطوبت سرد, فروش دستگاه رطوبت ساز,قیمت دستگاه رطوبت ساز, بخار ساز,فروش انواع رطوبت ساز,رطوبت ساز با میکروکنترلر,ساخت دستگاه رطوبت ساز,نحوه کار دستگاه رطوبت ساز, طرز ساخت دستگاه رطوبت ساز,شماتیک دستگاه رطوبت ساز,بخار ساز,فروش انواع رطوبت ساز,رطوبت ساز سالن قارچ,رطوبت ساز پرورش قارچ,رطوبت ساز سردخانه,رطوبت ساز سردخانه میوه,رطوبت ساز سردخانه گوشت,رطوبت ساز چاپخانه,رطوبت ساز سالن,رطوبت ساز اتاق,رطوبت ساز سوله,رطوبت ساز ساختمان,رطوبت ساز نساجی,رطوبت ساز نخ ریسی,رطوبت ساز صادراتی,رطوبت ساز دارو سازی,رطوبت ساز انبار دارو,رطوبت ساز رنگرزی,رطوبت ساز انبار توتون,رطوبت ساز دخانیات,رطوبت ساز تولید سیگار,رطوبت ساز کاغذ سیگار,رطوبت ساز پرورش قناری,رطوبت ساز پرورش پرندگان,رطوبت ساز تولید تجهیزات الکترونیکی,رطوبت ساز کاهش گرد و غبار,رطوبت ساز اتاق عمل آوری میوه,رطوبت ساز آزمایشگاه,رطوبت ساز سوپرمارکت,رطوبت ساز هایپر مارکت,رطوبت ساز نان صنعتی,رطوبت ساز اتاق خمیر,رطوبت ساز عمل اوری خمیر,رطوبت ساز اتاق تخمیر,رطوبت ساز صنایع غذایی,رطوبت ساز کارخانه لبنیات,رطوبت ساز فراورده های گوشت,رطوبت ساز فراورده های لبنیاتی,رطوبت ساز سالن جوجه کشی,رطوبت ساز دستگاه جوجه کشی,رطوبت ساز انبار کاغذ,رطوبت ساز انبار چوب,رطوبت ساز مقوا,رطوبت ساز تولید پلاستیک,رطوبت ساز تولید چسب,رطوبت ساز بادوام,رطوبت ساز آزمایشگاهی,رطوبت ساز دیتا سنتر,رطوبت ساز اتاق سرور,رطوبت ساز مرکز داده,رطوبت ساز کارخانه,رطوبت ساز سالن,رطوبت ساز سوله,رطوبت ساز اتاق,رطوبت ساز سالن تولید,رطوبت ساز کارخانه چسب,رطوبت ساز کارخانه چای,رطوبت ساز آزمایشگاه بتن,رطوبت ساز آزمایشگاه سیمان,رطوبت ساز گلخانه,رطوبت ساز گلخانه خانگی,رطوبت ساز,انواع رطوبت ساز,مدل های رطوبت ساز,رطوبت ساز فرآوری گوشت,رطوبت ساز فرآوری لبنیات,رطوبت ساز مرغداری,رطوبت ساز کارخانه چای,رطوبت ساز آزمایشگاه بتن, رطوبت ساز آزمایشگاه سیمان,درصد رطوبت سالن قارچ,درصد رطوبت پرورش قارچ,درصد رطوبت سردخانه,درصد رطوبت سردخانه میوه,درصد رطوبت سردخانه گوشت,درصد رطوبت چاپخانه,درصد رطوبت سالن,درصد رطوبت اتاق,درصد رطوبت سوله,درصد رطوبت ساختمان,درصد رطوبت نساجی,درصد رطوبت نخ ریسی,درصد رطوبت کارخانه,درصد رطوبت دارو سازی,درصد رطوبت انبار دارو,درصد رطوبت رنگرزی,درصد رطوبت انبار توتون,درصد رطوبت دخانیات,درصد رطوبت تولید سیگار,درصد رطوبت کاغذ سیگار,درصد رطوبت پرورش قناری,درصد رطوبت پرورش پرندگان,درصد رطوبت تولید تجهیزات الکترونیکی,درصد رطوبت برای کاهش گرد و غبار,درصد رطوبت اتاق عمل آوری میوه,درصد رطوبت آزمایشگاه,درصد رطوبت سوپرمارکت,درصد رطوبت هایپر مارکت,درصد رطوبت نان صنعتی,درصد رطوبت اتاق خمیر,درصد رطوبت عمل اوری خمیر,درصد رطوبت اتاق تخمیر,درصد رطوبت صنایع غذایی,درصد رطوبت کارخانه لبنیات,درصد رطوبت فراورده های گوشت,درصد رطوبت فراورده های لبنیاتی,درصد رطوبت سالن جوجه کشی,درصد رطوبت دستگاه جوجه کشی,درصد رطوبت انبار کاغذ,درصد رطوبت انبار چوب,درصد رطوبت انبار مقوا,درصد رطوبت تولید پلاستیک,درصد رطوبت تولید چسب,درصد رطوبت مناسب,درصد رطوبت آزمایشگاه,درصد رطوبت دیتا سنتر,درصد رطوبت اتاق سرور,درصد رطوبت مرکز داده,درصد رطوبت کارخانه,درصد رطوبت سالن,درصد رطوبت سوله,درصد رطوبت اتاق,درصد رطوبت سالن تولید,درصد رطوبت کارخانه چسب,درصد رطوبت کارخانه چای,درصد رط

شرايط فيزيكي نگهداري ميوه در سردخانه,شرايط فيزيكي نگهداري سبزيجات رد سردخانه