محصولات
جستجو

رطوبت,مفهوم رطوبت مطلق هوا,رطوبت نسبی هوا
رطوبت هوا

رطوبت,مفهوم رطوبت مطلق هوا,رطوبت نسبی هوا

رطوبت

 
هوای بدون بخار آب را هوای خشک می‌گویند. این نوع هوا در جو وجود ندارد، حتی در جو روی بیابانها و عرضهای بالا نیز درصد کمی رطوبت وجود دارد.
 
هوای خشک به علاوه رطوبت را هوای مرطوب می‌گویند. تبخیر که عامل مرطوب ساختن هوای خشک است، از سطح اقیانوسها و آبهای سطحی و تعرق، منبع رطوبت هوا، ایجاد ابرها و بارندگی است. حداکثر بخار آب موجود در جو 4 - 3 درصد است.
 
بخار آب موجود در جو در متعادل نگه داشتن درجه حرارت جو کره زمین نقش عمده‌ای دارد. زیرا بخار آب امواج تشعشعی با طول موج بلند را جذب می‌نماید. پس اگر در جو مقدار بخار آب کم باشد، اختلاف درجه حرارت بسیار زیاد می‌شود. پس بحث در مورد متغیرهای هوای مرطوب از جمله رطوبت نسبی حائز اهمیت است.
 
 
رطوبت
 
 
برای تبدیل یک گرم آب به بخار آب در حدود 540 کالری حرارت لازم است و این مقدار گرما از محیط اطراف جذب می‌شود. بدین جهت عمل تبخیر گرماگیر یا سرمازا است. در صورتی که در عمل میعان حرارت آزاد شده موجب ازدیاد گرمای محیط می‌شود. هر چه هوا گرمتر باشد، بخار آب بیشتری می‌تواند در هوا ذخیره شود، ولی به هر حال ذخیره بخار آب در هوا محدود است. موقعی فرا می‌رسد که اگر بخار آب وارد هوا شود، به صورت ذرات ریز آب ظاهر می‌شود. در این حالت گفته می‌شود که هوا از بخار آب اشباع شده است.
 
 
رطوبت
 

رطوبت مطلق 

 
 
مقدار بخار آب موجود در واحد حجم از هوا را رطوبت مطلق می‌گویند. واحد آن گرم بر متر مکعب یا میلی گرم در لیتر است
 
 

رطوبت اشباع 

 
 
اگر مقدار حداکثر بخار آب در دمای ثابتی وارد هوا شود، گویند هوا در این درجه حرارت از بخار آب اشباع شده و دارای رطوبت اشباع می‌باشد: فشار یا کشش بخار آب را در این حالت فشار بخار اشباع شده در درجه حرارت مزبور می‌نامند.
 
 

رطوبت نسبی 

 
 
بنا به تعریف، رطوبت نسبی، نسبت رطوبت مطلق در دمای t به رطوبت اشباع در همان دما می‌نامند. به عبارت دیگر نسبت بخار آب موجود در حجم معینی از هوا در دمای t به وزن ماکزیمم بخار آبی که می‌تواند در همین حجم در دمای t داشته باشد را رطوبت نسبی می‌گویند.
 
 
فشار بخار آب 
 
 
جو مخلوطی است از گازهایی است که هر یک دارای فشار جزئی می‌باشند. فشار هوا در هر نقطه برابر مجموع فشارهای جزئی وارده از طرف هر گاز به انضمام بخار آب است. مقدار بخار آب موجود در هوا با مکان و زمان تغییر می‌کند. هرگاه فشار بالای سطح آب (یا زمین) در زمان معین و در دمای معین به صورت اشباع در آید، فشار جزئی بخار آب در آن زمان و دما را فشار اشباع گویند.
 
چنانچه هوا گرمتر شود موجب تبخیر مولکولهای بیشتری می‌شود تا آنکه فضای بالایی سطح آب (زمین) به حالت اشباع در می‌آید. بنابراین فشار بخار جزئی آب به دما بستگی دارد و با افزایش دما، فشار بخار اشباع نیز افزایش می‌یابد. هر چه دما کمتر باشد، مقدار بخار آب لازم برای رسیدن به مرحله اشباع کمتر است.
 
 
فروش انواع رطوبت ساز التراسونیک صنعتی با ظرفیت های متنوع برای صنایع مختلف
 
رتبه سه از سازمان نظام مهندسی 
با بیش از 20 سال سابقه کار 
طراحی و تولید انواع رطوبت سازهای التراسونیک صنعتی 
 
تلفن ویژه مشاوره و فروش : 22262584-021
تهران صندوق پستی 14515/1185
www.rotubat.com 
 
 
 
 
 
 
رطوبت ساز,رطوبت ساز التراسونیک,مه ساز التراسونیک,رطوبت ساز اولتراسونیک,مهساز التراسونیک,مه ساز,مه پاش,مهساز,نازل مه پاش,فوگر,سیستم مه پاش,مه پاش صنعتی ,مه ساز صنعتی,رطوبت ساز صنعتی,دستگاه رطوبت ساز,فروش رطوبت ساز,تولید کننده رطوبت ساز,قیمت رطوبت ساز,رطوبت ساز سردخانه, رطوبت ساز تولید سیگار,رطوبت ساز انبار توتون,رطوبت ساز آزمایشگاه,رطوبت ساز دیتا سنتر,رطوبت ساز روم سرور,رطوبت ساز مرکز داده,رطوبت ساز کارخانه,رطوبت ساز سالن,رطوبت ساز سوله,رطوبت ساز نساجی,رطوبت ساز نخ ریسی,رطوبت ساز انبار کاغذ,رطوبت ساز کارخانه چوب, رطوبت ساز هایپر مارکت,رطوبت ساز سوپر مارکت,رطوبت ساز کاهش گرد و غبار,مه ساز کاهش گرد و غبار,مه ساز کاهش ذرات معلق,رطوبت ساز کاهش ذرات معلق,مه ساز کاهش بوی بد,رطوبت ساز سالن تولید,رطوبت ساز آزمایشگاهی,رطوبت ساز انبار,بخار سرد,رطوبت سرد, مه سرد ,بخور سرد,تنظیم رطوبت,دستگاه تنظيم رطوبت, کنترل اتوماتیک رطوبت,کنترل رطوبت محیط,دستگاه تنظيم رطوبت,بهترین رطوبت ساز,بهترین مه ساز,شرکت رطوبت ساز,کارخانه رطوبت ساز,بهترین کارخانه رطوبت ساز,بهترین شرکت رطوبت ساز,مه ساز تزئینی,مه ساز زینتی , مه ساز آب نما ,آلتراسونیک,رطوبت ساز آلتراسونیک,انواع رطوبت ساز,رطوبت ساز مرغداری,رطوبت ساز گلخانه,رطوبت ساز سالن قارچ, رطوبت ساز شناور,رطوبت ساز دستگاه جوجه کشی,رطوبت ساز سالن ورزشی,رطوبت مناسب, ,تنظيم رطوبت سالن قارچ, فروش رطوبت ساز ومه پاش, سیستم تولید بخارسرد,دستگاه های تولید وتنظیم رطوبت,مه پاش سالن قارچ,رطوبت ساز پرورش قارچ,رطوبت ساز مرغداری,تنظیم رطوبت چایخانه ,مه ساز گلخانه, تولید مه, تولید رطوبت, تنظیم رطوبت, تنظیم مه, کنترل رطوبت, ,مه ساز,مهساز,مه ساز التراسونیک,مه ساز التراسونیک, فروش مه ساز,تولید کننده مه ساز,دستگاه مه ساز, بخار سرد,مه ساز آزمایشگاه,مه ساز دیتا سنتر,مه ساز سالن قارچ, مه سازسردخانه,مه ساز فروشگاه,مه ساز هایپر مارکت,مه ساز سوپر مارکت,مه ساز مرغداری,مه ساز چاپخانه, مه ساز سالن,مه ساز سوله,مه ساز تولید سیگار,مه ساز آزمایشگاهی, تنظیم رطوبت,دستگاه تنظيم رطوبت, کنترل اتوماتیک رطوبت,تولید مه ساز,قیمت مه ساز, کنترل رطوبت محیط,انواع مه ساز,تولید مه ساز,دستگاه تنظيم رطوبت,مه ساز سردخانه, مه ساز سالن دخانیات,مه ساز انبار توتون,مه ساز آزمایشگاه,مه ساز دیتا سنتر,مه ساز روم سرور,مه ساز مرکز داده,مه ساز صنعتی,مه ساز کارخانجات,مه ساز سالن,مه ساز سوله,مه ساز مرغداری,مه ساز گلخانه,مه ساز سالن قارچ,مه ساز نساجی,مه ساز نخ ریسی,مه ساز انبار کاغذ,مه ساز کارخانه چوب,مهساز,مهساز,مهساز التراسونیک,مهساز التراسونیک, فروش مهساز ساز,تولید کننده مهساز,دستگاه مهساز, بخار سرد, مهساز اولتراسونیک, مهساز صنعتی, مهساز آزمایشگاه,مهساز دیتا سنتر,مهساز سالن قارچ,مهسازسردخانه,مهساز فروشگاه,مهساز هایپر مارکت,مهساز سوپر مارکت,مهساز مرغداری,مهساز چاپخانه, مهساز سالن,مهساز سوله,مهساز تولید سیگار,مهساز آزمایشگاهی, تنظیم رطوبت,دستگاه تنظيم رطوبت, کنترل اتوماتیک رطوبت,تولید مهساز,قیمت مهساز, کنترل رطوبت محیط,انواع مهساز,تولید مهساز,دستگاه تنظيم رطوبت,مهساز سردخانه, مهساز سالن دخانیات,مهساز انبار توتون,مهساز آزمایشگاه,مهساز دیتا سنتر,مهساز روم سرور,مهساز مرکز داده,مهساز صنعتی,مهساز کارخانجات,مهساز سالن,مهساز سوله,مهساز مرغداری,مهساز گلخانه,مهساز سالن قارچ,مهساز نساجی,مهساز نخ ریسی,مهساز انبار کاغذ,مهساز کارخانه چوب,مه پاش,مهپاش, رطوبت ساز,سیستم مه پاش،سیستم میست, رطوبت ساز نازلی, سیستم مه پاش نازلی, سیستم فوگر نازلی ,سیستم مه پاش,سیستم مهپاش,نازل مه پاش،سیستم میست،سیستم فوگر،مه پاش نازلی،مه پاش سرد،مهپاش سرد,مه پاش گرم,نازل مه پاش,نازل مه پاش استیل، نازل مه پاش سرامیکی، نازل مه پاش برنجی، نازل مه پاش تایوانی,فوگر,تجهیزات مه پاش,اتصالات مه پاش, شیلنگهای هیدرولیک مه پاش, الکتروپمپ مه پاش,دستگاه تصفیه آب مه پاش، مه پاش مرغداری, مه پاش  گاوداری, مه پاش سالن قارچ, مه پاش سردخانه, مه پاش چاپخانه, مه پاش گلخانه, مه پاش دامداری, مه پاش,مهپاش مرغداری, مهپاش گاوداری, مهپاش سالن قارچ, مهپاش سردخانه, مهپاش چاپخانه, مهپاش گلخانه, مهپاش دامداری,نازل مه پاش مرغداری,نازل مه پاش گاوداری,سیستم مه پاش مرغداری,سیستم مه پاش گاوداری,سیستم مهپاش مرغداری,سیستم مهپاش مرغداری,نازل مهپاش مرغداری,نازل مهپاش گاوداری,سیستم مهپاش گلخانه,سیستم مهپاش پرورش قارچ,قیمت مه پاشمرغداری,قیمت مه پاش گاوداری,هزینه مه پاش مرغداری,هزینه مه پاش گاوداری,مه پاش تایوانی,مهپاش تایوانی,مهپاش مرغداری تایوانی,مهپاش ارزان,مه پاش ارزان،نازل فوگر,نازل میست,سیستم فوگر,رطوبت,رطوبت مطلق هوا,رطوبت نسبی هوا,میزان رطوبت, تنظیم رطوبت,دستگاه تنظيم رطوبت, کنترل اتوماتیک رطوبت,کنترل رطوبت محیط,دستگاه تنظيم رطوبت, رطوبت ساز,مه ساز, رطوبت ساز,رطوبت ساز التراسونیک,مه ساز التراسونیک,رطوبت ساز اولتراسونیک,مهساز التراسونیک,مه ساز,مه پاش,مهساز,نازل مه پاش,فوگر,سیستم مه پاش,مه پاش صنعتی ,مه ساز صنعتی,رطوبت ساز صنعتی,دستگاه رطوبت ساز,
 

 

رطوبت,رطوبت مطلق هوا,رطوبت نسبی هوا,میزان رطوبت,تنظیم رطوبت,دستگاه تنظيم رطوبت, کنترل اتوماتیک رطوبت,کنترل رطوبت محیط,دستگاه تنظيم رطوبت, رطوبت ساز,مه ساز, رطوبت ساز,رطوبت ساز التراسونیک,مه ساز التراسونیک,رطوبت ساز اولتراسونیک,مهساز التراسونیک,مه ساز,مه پاش,مهساز,نازل مه پاش,فوگر,سیستم مه پاش,مه پاش صنعتی ,مه ساز صنعتی,رطوبت ساز صنعتی,دستگاه رطوبت ساز,