محصولات
جستجو

نگهداري سیب , گلابی و موز در سردخانه | کنترل هوای سردخانه
استاندارد رطوبت هوای سردخانه و معرفی بهترین رطوبت ساز های سردخانه ای

نگهداري سیب , گلابی و موز در سردخانه | کنترل هوای سردخانه

نگهداری سیب , گلابی و موز در سردخانه               

 
 
آئین کار روش‏های نگهداری میوه و سبزی‏ها در سردخانه با هوای کنترل شده به وسیله کمیسیون فنی مربوطه تهیه و تدوین شده و در دویست و پانزدهمین کمیته ملی استاندارد کشاورزی و غذائی مورخ 76/12/13 مورد تائید قرار گرفته , اینک باستناد بند 1 ماده 3 قانون اصلاحی قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد رسمی ایران منتشر می‏ گردد .
 
برای حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع و علوم , استانداردهای ایران در مواقع لزوم مورد تجدید نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها برسد ,  هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .
 
بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدید نظر آنها استفاده نمود .
 
در تهیه و تدوین این  آئین کار سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه حتی المقدور بین این استاندارد  و استاندارد کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود .
 
لذا با بررسی امکانات و مهارتهای موجود و اجرای آزمایشهای لازم , این آئین کار با استفاده از منابع زیر تهیه گردیده است :
 
 
 
ISO - 6949: 1988 Fruits and vegetables - Principles and techniques of the controlled  atmosphere method of
 
storage
 
روش‏های نگهداری میوه‏ها و سبزی‏ها در سردخانه با هوای کنترل1 شده
 
 
 
1- هدف
 
هدف از تدوین این آئین کار ارائه اصول و روش‏های مناسب برای نگهداری میوه‏ها و سبزی‏ها در سردخانه باهوای کنترل شده می‏باشد .
 
 
 
2- دامنه کاربرد
 

این آیین کار برای رقم‏های گوناگون میوه‏ها و سبزی‏ها ( به ویژه سیب , گلابی و موز ) کاربرد دارد . از این روش برای هر فرآورده به گونه‏ای ویژه همان فرآورده بهره‏گیری می‏شود .

 
افزون بر نگهداری دما و رطوبت نسبی در اندازه بهینه , میزان اکسیژن نیز از 21 درصد حجمی ( اندازه اکسیژن در هوای معمولی ) باید کاهش یابد .
 
این بدان معنی است که فشار جزئی آن گاز نیز کاهش می‏باید . به هر حال , کاهش اکسیژن زیر 1/5 درصد حجمی سفارش نمی‏شود , زیرا در نبود اکسیژن کافی , پدیده تخمیر رخ می‏دهد ( تنفس بین سلولی ) و ممکن است رنگ میوه‏ها و سبزی‏ها قهوه‏ای شود .
 
در چنین هنگامی دی اکسید کربن افزایش می‏یابد و افزونی دی اکسید کربن , برای نمونه فراتر رفتن از 8 درصد به 10 درصد حجمی می‏تواند در بیشتر موارد بیماری‏های فیزیولوژیکی گوناگونی را سبب شود . ( ناهنجاری‏های برخاسته از دی اکسید کربن ) که به کاهش کیفیت و کمیت میوه و سبزی می‏انجامد .
 
 
 
3- انواع هوای کنترل شده
 
در عمل , دو نوع هوای کنترل شده وجود دارد :
 
3-1- نوع اول - هوایی است , که میزان اکسیژن آن به اندازه کمی کاهش یافته و به 18 تا 11 درصد حجمی رسیده و دی اکسید کربن آن کم و بیش افزایش یافته و به 3 تا 10 درصد حجمی رسیده , به گونه‏ای که مجموع اکسیژن و دی اکسید کربن آن 21 درصد حجمی باشد .
 
مثال : 8 درصد حجمی دی اکسید کربن , 13 درصد حجمی اکسیژن و 79 درصد حجمی نیتروژن این نوع هوا که هوای تعدیل شده نیز نامیده می‏شود با افزایش دی اکسید کربن بر اثر تنفس میوه ایجاد می‏شود و بنابراین ترجیح داده نمی‏شود .
 
اندازه دی اکسید کربن تنها می‏تواند با هوادهی از هوای بیرون که همراه با افزایش اکسیژن است کاهش یابد . این نوع هوای کنترل شده برای سیب سفارش می‏شود و ممکن است در مناطق گرمسیری برای میوه هایی مانند موز که به مدت‏کوتاه نگهداری می‏شوند نیز سودمند باشد .
 
3-2- نوع دوم - هوایی است با :
 
2- درصد تا 4 درصد حجمی اکسیژن ( میانگین 3 درصد حجمی ) و 3 درصد تا 5 درصد تا 5 درصد حجمی دی اکسید کربن .
 
یا با :
 
- کاهش بسیار اکسیژن (1 درصد تا 2 درصد حجمی ) و 1 درصد تا 2 درصد حجمی دی اکسید کربن به گونه ای , که مجموع اکسیژن و دی اکسید کربن کمتر از 21 درصد حجمی باشد .
 
مثال : 3 درصد حجمی دی اکسید کربن و 3 درصد حجمی اکسیژن و 94 درصد حجمی نیتروژن .
 
برای بدست آوردن غلظت‏های بالا دستگاههای ویژه ‏ای مورد نیاز می‏باشد . از این نوع هوای کنترل شده بیشتر بهره‏گیری می‏شود .
 
به طور کلی لازم است که در آمیخته گاز با نگرش به شرایط زیر تغییراتی داده شود .
 
- حساسیت میوه به میزان بالای دی اکسید کربن با کمبود اکسیژن .
 
درجه  رسیده بودن میوه .
 
- مدت نگهداری .
 
 
 
4- روش تنظیم هوا
 
هوایی را که آمیزه آن با هوای معمولی تفاوت دارد می‏توان در اطاق‏های ویژه نگهداری که دارای ابزار لازم هستند ایجاد کرد , یا به گونه استثنایی در جعبه هایی که به جعبه‏های بسته بندی فیزیولوژیکی معروف شده‏اند و تراوایی آنها به گونه‏ای طراحی شده است که آمیزه اکسیژن و دی اکسید کربن را با ترکیب ویژه به دست می‏دهد ایجاد کرد .
 
یکی از راههای بهره‏گیری از این روش نگهداری فرآورده‏ها در کیسه‏ها یا در اطاق هایی که با یک پوشش نیمه تراوا , ساخته  شده از پلاستیک هایی با ترکیبات سیلیسی2از مارسلین 3 و لتنتوریر4می‏باشند است .
 
هوای کنترل شده با اندازه مشخص دی اکسید کربن و اکسیژن برای نگهداری فرآورده‏ها به آسانی در اطاق‏های نگهداری مجهز به ابزار و تأسیسات ویژه به دست می‏آید .
 
عمل بهره‏گیری از دی اکسید کربن بالا در کوتاه مدت ممکن است برای فرآورده‏های ویژه‏ای مانند سیب زرد5به کار رود .
 
 
 
5- اطاق‏های مورد بهره‏گیری برای هوای کنترل شده
 
5-1- گنجایش :
 
گنجایش اطاق‏ها معمولا از صد تن تا 1000 تن برای هر فرآورده می‏باشد .
 
5-2- گاز بندی :
 
ساختمان اطاق‏ها برای نگهداری هوای کنترل شده , باید به گونه‏ای طراحی شود که بتواند گازبندی مناسب را برای حفظ ترکیب هوای داخل اطاق داشته باشد .
 
در عمل , نمی‏توان اطاق هایی ساخت که کاملا گازبندی باشد . زیرا تبادل گاز بین بیرون و درون اطاق اجتناب‏ناپذیر است .
 
در هر صورت اطاق , باید به  اندازه کافی گازبندی شده باشد , تا کنترل سطح اکسیژن و دی اکسید کربن امکان‏پذیر باشد . بنابراین دانستن حداکثر میزان قابل نشتی مهم است و باید روشی برای کنترل میزان نشت وجود داشته باشد تا از رضایت بخش بودن گازبندی اطاق مطمئن شد . ( میزان ورود گاز با میزان نشتی ارتباط مستقیم دارد) .
 
5-2-1- حداقل گازبندی :
 
در تئوری , اندازه اکسیژنی که به درون اطاق می‏آید , باید کمتر از اندازه‏ای باشد که صرف تنفس فرآورده‏های انبار شده می‏شود .
 
بنابراین نرخ قابل قبول اکسیژنی که وارد اطاق می‏شود , بستگی به نوع میوه یا سبزی‏های انبار شده , دمای آن , نسبت آمیزه گاز مورد نظر و مواد و وسیله کمکی ( برای مثال مواد جذب کننده اکسیژن یا کیسه‏های منبسط شونده ) که ممکن است برای کنترل هوا به کار گرفته شود دارد .
 
مقدار واقعی ورود گاز به اطاق در هنگام کار , نتیجه پرآکندگی ناشی از تفاوت در غلظت گازها , یا جابجایی گازها بر اثر اختلاف فشار هوای درون و بیرون اطاق باشد , به ویژه باید تبادل از راه جابجائی را از بین برد .
 
اطاق‏های باهوای کنترل شده باید هنگام نگهداری کالا به خوبی در بدترین شرایط ممکن , ( مانند نگهداری سیب در دمای صفر درجه سلسیوس , در هوائی از نوع دوم ) کار کند .
 
بنابراین ضوابط گازبندی برای مورد بالا تعریف شده , ولی در موارد دیگر نیز می‏توان آن را به کار گرفت .
 
5-2-2- ساختمان :
 
گازبندی اطاقهای نگهداری , با پوشاندن دیوارها , بام و کف با ورق آلومینیومی , ورق فولادی پیش ساخته , رزین‏های پلی استری6, اپوکسی 7, پلی آمید 8 و غیره که با فیبر شیشه‏ای تقویت شده است انجام می‏شود .
 
ضخامت عایق‏های مورد نیاز افزون بر عامل‏های دیگر بستگی به دمای بیرون , مدت نگهداری میوه‏ها و هزینه کار دارد .
 
یک راه حل فنی بهتر که دارای برتری نیز می‏باشد بهره‏گیری از عایق‏های 9پیش ساخته ساندویچی است که روی چهار چوب فلزی نصب شده و به گونه‏ای همزمان عایق بندی حرارتی و گازبندی را تأمین می‏کند .
 
این عایق ‏های پیش ساخته از یک صفحه پلاستیکی یا چوبی و یا فلزی در بخش بیرونی , یک لایه پلی اورتان 10 در بخش میانی و یک لایه  رزین پلی استر در بخش درونی ساخته شده است . ( عایق‏های پیش ساخته ساندویچی با ضخامت کلی تا 10 سانتی متر مناسب است) .
 
لایه گازبندی در ساختمان هایی که دیواره‏های آن بتنی است مانند ساختمان هایی که دیوارهای آن از عایق پیش ساخته است همچون سدی در برابر رخنه بخارها  عمل می‏کند .
 
برای آسان‏تر کردن تعمیرات , مثلا هنگامی که درزهایی پیدا شود معمولا لایه گاز بندی را روی پهنه داخلی  دیوار بکار می‏برند .
 
برای اطمینان یافتن از گازبندی , می‏توان از رنگ هایی که پایه رزین پلاستیکی دارند , زفت  کاغذهای قیراندود و نظایر آن نیز بهره گرفت .
 
در تمام موارد , موادی که برای گازبندی به کار می‏روند باید ویژگی‏های زیر را داشته باشند .
 
- گاز در آنها رخنه نکند .
 
- بو نداشته باشند .
 
- در برابر میکروارگانیسم‏ها و رطوبت ایستادگی داشته باشد .
 
- نصب و تعمیر آنها آسان باشد .
 
- در برابر ضربه‏های مکانیکی ایستادگی داشته باشند .
 
- آتشگیر و آتش زا نباشند .
 
- ویژگی‏های خود را در برابر تغییرات دما , رطوبت نسبی و فشار درون اطاق حفظ کنند .
 
گازبندی هنگامی مناسب است که اندازه اکسیژنی که به درون اطاق می‏آید و اندازه اکسیژنی که از سوی محصولات انبار شده مصرف می‏شود برابر باشد . هنگامی که باید گازبندی یک اطاق را بهتر کرد که :
 
- از اطاق در دمای پائین‏تری بهره‏گیری شود .
 
- تنها بخشی از اطاق با میوه و سبزی بارگیری شده باشد .
 
- فرآورده ‏هایی  در اطاق نگهداری شود که نرخ تنفس آنها آشکارا پایین است .
 
در اطاق‏های نگهداری باید دارای عایق گرمایی , حرکت کشویی و نوارهای لبه دار لاستیکی یا هر سیستم رخنه‏ناپذیر دیگر باشد .
 
درها باید با زبانه یا هر نوع ابزار دیگر به گونه‏ای بسته شوند که پس از بسته شدن , نوارهای لاستیک‏ها با چهار چوب در تماس یافته و سبب تضمین گازبندی شود .
 
درها ممکن است دارای درهای کوچکتری برای دسترسی به اطاق و روزنه‏هایی برای دیدن درون اطاق باشد .
 
به هر حال دریچه‏های بازرسی که در سطحی بالاتر از پهنه رویی کالاهای چیده شده نصب شده باشند ممکن است بیشتر مفید باشد .
 
این پنجره‏ها باید لولادار باشند تا امکان ورود به سطح بالاتر از سطح محصول‏ را برای بازرسی محصولات , اوپراتورها12و وسایل خنک کننده بدهد .
 
یک نشانه هشدار دهنده که وجود پایین بودن اکسیژن را در هوای اطاق اعلام کند , باید در قسمت ورودی اطاق و در جاهای مناسب دیگر نصب شود .
 
5-3- برابر کردن فشار
 
بین فشار هوای اطاق و فشار هوای بیرون , نابرابریهایی از سوی بادزنها , وسایل سرد کننده , دستگاههای تنظیم ترکیب هوا و همچنین نوسان‏های فشار هوای بیرون به وجود می‏آید.
 
کاهش ناگهانی در فشار هوای درون اطاق, ممکن است سبب جدا شدن لایه گازبندی از دیوارها و بام گردد و به این ترتیب گازبندی اطاق از بین برود.
 
این بدان معناست که کاهش فشار نباید بیشتر از یک میلی متر آب یا 9/8 پاسکال شود برای پرهیز از نوسان شدید در فشار, درهای اطاق با هوای کنترل شده, باید تنها هنگامی کاملا بسته شود که دمای درون اتاق به اندازه دلخواه رسیده باشد.
 
در همین راستا , در هر اتاقی که هوای آن کنترل شده است , دریچه‏های فشار کار گذاشته می‏شود , این دریچه‏ها از لوله‏هایی  با قطر مناسب تشکیل شده که در دیوار اطاق کار گذاشته می‏شود و درون اطاق را با بیرون آن مرتبط می‏کنند .
 
در بخش بیرون از دیوار , این لوله‏ها را باید خم کرده و نزدیک به 4 میلی متر در گنجایه‏ای که دارای آب و احتمالا مواد ضد یخ است فرو برد .
 
برای مثال , در یک اطاق نگهداری با گنجایش 2000 مترمکعب , لازم است که دو دریچه با لوله‏ای که قطر آن 15 سانتی متر است کار گذاشته شود .
 
دریچه‏های فشار نوع سیفونی 13, برابری فشار درون و بیرون اطاق نگهداری را تأمین می‏کنند . اگر فشار بیرونی کمتر از فشار درونی باشد , بدون آن که تغییری در ترکیب هوای درونی حاصل شود , بخشی از آمیخته گاز از اطاق بیرون می‏رود در حالی که اگر فشار بیرونی بیشتر باشد , مقداری هوا تا هنگامی که فشار به برابری برسد , به درون اطاق می‏رود و ترکیب هوای درونی اطاق را دگرگون می‏کند .
 
برای پرهیز از نوسان فشار در اطاق‏های کوچک , کیسه‏های پلاستیکی رخنه‏ناپذیر ( کیسه‏های تنفسی ) که دارای حجمی برابر 5 تا 7 درصد حجم هوای آزاد اطاق باشد ( یا حجمی برابر درصد بالا نسبت به اطاق ) می‏تواند مورد بهره‏گیری قرار گیرد .
 
این کیسه‏ها که از راه لوله‏ای با قطر زیاد به درون اطاق متصل شده‏اند هنگامی که فشار درونی بالا رود , حجم شان افزایش یافته و هنگامی که فشار درونی پایین آید , حجمشان کاهش می‏یابد و به این ترتیب فشار درون اطاق تنظیم می‏شود . این کیسه‏ها نیاز به فضای خیلی زیاد دارند و اگر خراب شوند سرچشمه تازه‏ای از نشتی به وجود می‏آورند .
 
لوله‏های سرمازا و لوله هایی که برای نمونه برداری از هوای درون اطاق یا تنظیم ترکیب هوا و یا گذر مدارهای برقی کار گذاشته می‏شوند دیوارهای اطاق را سوراخ می‏کنند . پیرامون این سوراخ‏ها که گذر لوله‏ها , مهر گازبندی آن را شکسته باید دوباره به دقت گازبندی شود .
 
5-4- آزمون گازبندی
 
کنترل گازبندی اطاق‏ها هنگامی که نخستین بار از آن بهره‏برداری می‏شود انجام می‏گیرد و پس از آن سالی یکبار پیش از آغاز بهره برداری کنترل می‏شود تا هر گونه ترک و محل نشتی شناسایی شود. از روش‏های گفته شده در بندهای 5-4-1- و 5-4-2- می‏توان برای آزمون گازبندی بهره‏برداری کرد.
 
5-4-1- روش جابجایی گاز بر پایه بررسی دگرگونی‏های فشار :
 
این آزمون باید در اطاق خالی با دمای ثابت و بدون آن که بادزنها کار کنند انجام گیرد . در آغاز , درهای اطاق را به گونه کیپ بسته و فشار را به 15 میلی متر تا 25 میلی متر ستون آب (147 پاسکال تا 245 پاسکال ) بالاتر از فشار هوای بیرون افزایش دهید برای این افزایش فشار از پمپ‏های مستقل هوا یا پمپ هایی که در ساختمان برای تنظیم ترکیب هوا کار گذاشته شده بهره‏گیری کنید . مدت زمانی را که برای رسیدن به فشار بالا گفته لازم است اندازه‏گیری کنید.
 
این مدت , نشانه‏ای از خیلی خوب , خوب یا نابسنده بودن گازبندی اطاق را به دست می‏دهد . یک روش تغییر یافته برای ارزیابی گازبندی , اندازه‏گیری مدتی است که برای از بین رفتن  فشار افزوده صرف می‏شود.
 
این زمان بر پایه اندازه‏های اطاق و فرآورده‏ای که در آن نگهداری می‏شود 10 تا 70 دقیقه می‏باشد.
 
گونه دیگری از این روش , اندازه‏گیری مدت لازم برای پایین آمدن فشار افزوده اولیه به میزان 50 درصد است .
 
این مدت ( در دمای ثابت ) برای قبول گازبندی اطاق باید بیش از 10 دقیقه تا 12 دقیقه باشد . سفارش می‏شود که ارزیابی گازبندی اطاق بر پایه کاهش فشار افزوده هوای درون اطاق از اندازه معین در مدت معین انجام گیرد .
 
در عمل , فشار درون اطاق را برابر 10 میلی متر ستون آب (98/1 پاسکال ) افزایش داده و کاهش فشار افزوده را پس از 30 دقیقه اندازه‏گیری کرده و آن را پایه داوری برای گازبندی اطاق قرار می‏دهند .
 
گازبندی اطاق‏ها را می‏توان بر پایه برآمد به دست آمده به گونه زیر طبقه بندی کرد :
 
- خیلی خوب - فشار افزوده تا 3/4 میلی متر ستون آب (33/3 پاسکال )
 
- خوب - فشار افزوده از 1 میلی‏متر ستون آب تا 3/4 میلی متر ستون آب (9/8 پاسکال تا 33/3 پاسکال )
 
- نابسنده - فشار افزوده تا 1 میلی متر ستون آب (9/8 پاسکال )
 
از روش جابجایی برای اندازه‏گیری گازبندی اطاقهایی که از کیسه‏های پر شده از گاز بهره‏گیری می‏کنند نیز می‏توان سود جست به شرط آن که کیسه‏ها دارای شیری باشند که بتوان هنگام آزمایش آن را بست .
 
5-4-2- روش انتشار بر پایه بهره‏گیری از گاز دی‏اکسید کربن از اطاق از پیش سرد شده .
 
این روش به ویژه برای اطاق هایی که از کیسه‏های پر از گاز در آنها بهره‏گیری می‏شود و نمی‏توان از روش جابجایی در آن بهره جست مناسب است .
 
اندازه معینی از دی اکسید کربن در اطاق تأمین شده و پس از آن دگرگونی‏های اکسیژن و دی اکسید کربن به گونه مستمر اندازه‏گیری می‏شود .
 
برای مثال , دی اکسید کربن اطاق به 15 درصد حجمی رسانده می‏شود . این مقدار دی اکسید کربن موجب می‏شود که نسبت اکسیژن در هوای اطاق به 6 درصد برسد . اگر در مدت 24 ساعت , با عمل کردن بادزنها میزان دی اکسید کربن بیشتر از 1 درصد حجمی کاهش نیابد و میزان اکسیژن بیش از 0/25 درصد حجمی افزایش نیابد گازبندی اطاق مناسب می‏باشد .
 
5-5- آشکار سازی کاستیها در گازبندی
 
برای آشکار سازی شکاف‏ها و یا درزها و یا جاهایی که گازبندی آن نابسنده است به روش زیر عمل کنید :
 
فشار درون اطاق را نزدیک به 10 میلی متر ستون آب (98/1 پاسکال ) در حالی که درها را کاملا گازبندی و مهر کرده‏اید و بادزنها کار نمی‏کنند افزایش یا کاهش دهید .
 
یک نفر را درون یا بیرون اطاق بگمارید تا جای گذر گاز را با مشاهده نشانه‏های زیر شناسایی کند :
 
- این که دود تولید شده در درون اطاق در سوی مشخص حرکت می‏کند ?
 
- این که صدای سوت تندی که نشان دهنده گذر هوا به درون یا بیرون اطاق است شنیده شود - این که اگر محلول صابون با قلم مو به جاهایی که گمان‏گذر هوا می‏رود مالیده شود , حباب‏های هوا پدیدار می‏گردد ?
 
این که اگر شمع روشنی در جای مشکوک به داشتن درز و ترک گذاشته شود , گذر هوا شعله آن را کشیده‏تر می‏کند ?
 
 
 
5-6- تعمیراطاق هایی که گازبندی آنها رضایتبخش نیست باید پیش از گذاشتن محصولات در آن تعمیر شود در جاهایی که گازبندی آنها خوب نیست از خمیر سیلیکون 14یا پلی اورتان استفاده شود . با عوض کردن پوشش‏های دیوار ( فولاد , آلومینیوم و...) عیبهای گازبندی را از بین ببرید . اگر از رزین پلی استر برای عایق کاری بهره‏گیری می‏شود بافته‏های فیبر15شیشه‏ای را به هم چسبانیده و دو یا سه پوشش رزین روی آن بمالید .
 
سفارش می شود پس از تعمیر , گازبندی اطاق را دوباره کنترل کنید .
 
 
 
6- تنظیم دما و هوا
 
6-1- تنظیم دما
 
محصول را پس از برداشت بیدرنگ خنک کنید .
 
مدت پر کردن و نرخ سرد کردن , حداکثر فضای اطاق با هوای کنترل شده را تعیین می‏کند .
 
6-2- تنظیم هوا
 
تنظیم هوا بیدرنگ پس از تنظیم دما انجام می‏شود .
 
برای ایجاد , نگهداری و کنترل هوای کنترل شده در اطاق‏های نگهداری , از روش‏های گوناگونی می‏توان بهره‏گیری کرد که بستگی به تجهیزات در دسترس ( مانند مبدل ها16 و جداکننده‏ها17, ژنراتورهای کنترل هوا , تجزیه کننده‏ها18 و... ) دارد.
 
6-2-1- تنظیم اندازه اکسیژن
 
اندازه اکسیژن هوا (21 درصد حجمی ) ممکن است به دلیل تنفس محصول یا بهره‏گیری از دستگاه‏های ویژه در اطاق‏های نگهداری با هوای کنترل شده , کاهش یابد.
 
6-2-1-1- کاهش اکسیژن بر اثر تنفس‏
 
بر اثر تنفس , اکسیژن مصرف و دی اکسید کربن , آب و گرما پس داده می‏شود .
 
بنابراین کاهش اندازه اکسیژن باید در این مورد با شدت تنفس محصولات انبار شده, گنجایش انبار و اندازه  پر شدن انبار تعیین شود.
 
در یک اطاق با گنجایش 300 تن سیب , سطح اکسیژنی برابر 2 تا 3 درصد حجمی می‏تواند در مدت 20 روز به دست آید.
 
در طول مدت نگهداری, باز کردن درها پسندیده نیست . برای این که مدت درازتری برای رسیدن دوباره سطح اکسیژن به سطح مورد نظر لازم است و دگرگونی در آمیزه شیمیایی هوای انبار برای محصولات انبار شده زیان آور است .
 
6-2-1-2- کاهش اکسیژن با مبدل ها
 
از مبدل‏ها برای کاهش اکسیژن به 2 تا 4 درصد حجمی در مدت 2 تا 3 روز بهره‏گیری می‏شود. مبدل‏ها بر پایه مصرف اکسیژن از راه سوزاندن هیدروکربن‏ها یا ترکیب شدن اکسیژن با هیدروژنی که از تجزیه آمونیاک (NH3) به دست می‏آید کار می‏کنند . ( کاهش اکسیژن به سطح مورد نظر 2 تا 3 روز به درازا می‏کشد) .
 
مصرف اکسیژن با سوزاندن هیدروکربن‏ها بر پایه واکنش زیر انجام می‏گیرد :
 
C3H8 + 5O2→3Co2 + 4H2O
 
سوختن در دمای بالا انجام می‏شود , سپس هوای آکنده از دی اکسید کربن را سرد کرده مستقیما یا پس از گذراندن از روی جذب کننده دی اکسید کربن به اطاق نگهداری وارد می‏کنند .
 
این دستگاه‏ها معمولا در یک‏مدار باز یا بسته کار می‏کند .
 
هوا را یا از اطاق یا از هوای بیرون گرفته و از روی کاتالیست 19گرم شده می‏گذرانند و هوای فقیر شده از اکسیژن را به درون اطاق برگشت می‏دهند.
 
در عمل از انواع گوناگونی از مبدل‏ها بهره‏گیری می‏شود.
 
6-2-2- تنظیم میزان دی اکسید کربن
 
در طی مدت نگهداری , بر اثر تنفس فرآورده‏ها , دی اکسید کربن در اطاق‏های نگهداری جمع می‏شود.
 
برای پایدار نگهداشتن اندازه دی اکسید کربن در سطح بهینه از ابزار گوناگون به نام جذب کننده‏ها 20 یا جداکننده21 بهره‏گیری می‏شود.
 
این ابزار اجازه می‏دهد که دی اکسید  کربن افزوده کاهش یافته و اندازه آن در حد دلخواه پایدار بماند .
 
این دستگاهها بر پایه جذب فیزیکی یا جذب شیمیایی دی اکسید کربن کار می‏کنند.
 
6-2-2-1- جذب فیزیکی
 
برای جذب فیزیکی از موادی مانند کربن  فعال و زئولیتها 22بهره‏گیری می‏شود که سودمندی آنها بستگی به سوراخ‏های موئینه , تخلخل و طبیعت جذب کننده و روش فعال کردن آن دارد .
 
جذب کننده‏ها در دو مرحله کار می‏کنند که عبارتند از :
 
- جذب سطحی - هوای گرفته شده از اطاق را به درون فضایی که در آن دی اکسید کربن به وسیله جذب کننده جذب و نگهداشته می‏شود می‏فرستند. پس از کاهش اندازه دی اکسید کربن, هوا به اطاق نگهداری برگردانده می‏شود .
 
- احیا - احیا جذب  کننده با گذراندن  هوا از جذب کننده به دست می‏آید.
 
جریان هوا دی اکسید کربن جذب کننده را می‏گیرد و به بیرون اطاق می‏برد.
 
این دو مرحله در طی نگهداری یکی پس از دیگری به مدت‏های تعیین شده اتفاق می‏افتد و انتقال از یک مرحله به مرحله دیگر با دستگاههای ویژه کنترل می‏شود. برخی از جذب کننده‏های زئولیتی دارای الک مولکولی هستند.
 
6-2-2-2- جذب شیمیایی
 
مواد شیمیایی گوناگون ( کربنات پتاسیم , هیدروکسید سدیم , اتانول آمین , هیدروکسید کلسیم و...) برای جذب دی اکسید کربن به کار گرفته می‏شود.
 
به هر حال کم بودن اثر و دقت , کاربرد آنها را محدود می‏کند.
 
گروه‏های زیر را می‏توان تشخیص داد :
 
- جدا کننده ( یک , دو یا سه ) اتانول آمین : جذب دی اکسید کربن از سوی این جداکننده هم با فرآیند شیمیایی و هم با فرآیند فیزیکی انجام می‏گیرد.
 
از این فرآیندها محلول‏‏های کربنات و هیدروکربنات به دست می‏آید که با گرم کردن آن دی اکسید کربن جذب شده رها گشته و جذب کننده دوباره احیا می‏شود.
 
- جدا کننده‏های کربنات پتاسیم , که بر پایه برگشت‏پذیر بودن واکنش محصول با دی اکسید کربن عمل می‏کند.
 
در اطاقک اول با جذب شدن دی اکسید کربن موجود در هوای اطاق که از روی جداکننده ( کربنات پتاسیم ) می‏گذرد هیدروکربنات پتاسیم تشکیل می‏شود, در اطاقک دیگری با آزاد شدن و بیرون رفتن دی اکسید کربن جذب شده از این محلول هیدروکربنات پتاسیم احیا می‏شود .
 
این فرآیند به صورت مداوم انجام می‏شود .
 
- جدا کننده هیدروکسید کلسیم خشک که دی اکسید کربن را جذب و تولید کربنات یا بی کربنات کلسیم می‏نماید .
 
وقتی که هیدروکسید کلسیم دیگر واکنش انجام ندهد با ماده تازه جایگزین می‏شود .
 
6-2-3- مولدهای گاز
 
مولدهای گاز تجهیزاتی هستند که از یک مبدل اکسیژن و یک جداکننده ساخته‏شده و به گونه همزمان در طول مدت نگهداری عمل می‏کنند . از یک جداکننده دی اکسید کربن نیز می‏توان به تنهایی بهره گرفت .
 
سوخت کاتالیتیکی 23اکسیژن در کنار کاتالیزوردر مبدل انجام می‏شود و مخلوط گازی که به دست می‏آید ( دارای نیتروژن و دی‏اکسید کربن غنی می‏باشد ) سرد می‏شود و بعد به جدا کننده فرستاده می‏شود که دی اکسید کربن آنرا جذب کند .
 
مخلوط گازی که به دست می‏آید با تلمبه به درون اطاق فرستاده می‏شود .
 
یادآوری : سوخت کاتالیتیکی اکسیژن ممکن است همچنین  موجب کاهش اتیلن در هوای اطاق شود .
 
هوایی که به ترتیب بالا تولید می‏شود دارای 1 تا 1/5 درصد حجمی اکسیژن , 2 تا 5 درصد حجمی دی اکسید کربن و بقیه آن نیتروژن می‏باشد .
 
اگر لازم باشد اندازه دی اکسید کربن و اکسیژن را به گونه دلخواه می‏توان تنظیم کرد. دو نوع مولد وجود دارد :
 
الف - مولد با مدار باز که هوای بیرون را گرفته و پس از سوزاندن اکسیژن و پایدار کردن دی اکسید کربن آن مخلوط گاز را با یک بادزن به درون اطاق می‏فرستند.
 
این کار افزایش فشاری را به وجود می‏آورد که سبب بیرون رفتن بخشی از هوای اطاق می‏شود.
 
ب - مولد با مدار بسته که هوای درون اطاق نگهداری را گردانده تدریجا اکسیژن آن را کاهش داده, دی اکسید کربن را خارج کرده و گاز به دست آمده را در درون اطاق گردش می‏دهد تا ترکیب دلخواه به دست آید.
 
6-2-4- تولید هوای کنترل شده , با بهره‏گیری از دستگاه مبدل 24- منتشر کننده ممکن است از این دستگاه برای تنظیم ترکیب هوای اطاق بهره‏گیری شود. کار این دستگاهها بر نابرابری سرعت انتشار گازهای اکسیژن, دی اکسید کربن و نیتروژن گذرانده شده از پرده پلاستیکی سیلیکون با ویژگی‏های گزینشی استوار می‏باشد .
 
گذر هوا از دستگاه مبدل و منتشر کننده به پراکندگی گازها کمک کرده و به گونه خودکار , بسته به پرده پلاستیکی به کار گرفته شده اجازه می‏دهد نسبت‏های ثابتی از دی اکسید کربن و اکسیژن به دست آید .
 
( برای مثال 5 درصد حجمی دی اکسید کربن , 2 تا 3 درصد حجمی اکسیژن و 92 تا 93 درصد حجمی نیتروژن )
 
در اینحالت , بر اثر فرایندهای متابولیکی معمولی , غلظتهای مورد نظر در هوای اطاق پس از مدت درازتری به  دست می‏آید .
 
این پرده‏ها کیسه هایی با گنجایشهای متفاوت هستند که می‏توانند درون یا بیرون اطاق کار گذاشته شوند یا با لوله هایی به بیرون اطاق مربوط گردند .
 
سطح این پوشش‏ها بستگی به حجم گاز داخل اطاق دارد .
 
 
 
 
 
7- حفظ آمیزه هوای کنترل شده
 
یک بار که اندازه اکسیژن یا دی اکسید کربن هوای اطاق به مرز دلخواه رسید باید از روش‏های گوناگونی برای پایدار نگهداشتن آن آمیزه بهره‏گیری شود .
 
از آنجا که عوامل گوناگونی سبب تغییر در اندازه دی اکسید کربن و اکسیژن می‏شود ( دادن گاز دی اکسید کربن هنگام تهویه و انتشار اکسیژن ) فاصله‏های زمانی مشخصی برای کنترل و نگهداری سطح هر یک از گازهای ترکیب کننده هوا مورد نیاز است .
 
سیستم‏های پایدار کردن هوای کنترل شده به شرح زیر است :
 
- وارد کردن دقیق و زمان بندی شده گاز در هوای نوع اول ( بند 3-1)
 
- وارد کردن دقیق و زمان بندی شده هوای تازه و بیرون بردن دی اکسید کربن جذب شده همراه با بهره‏گیری از دستگاه‏های جداکننده و انتشار دهنده برای هوای نوع دوم ( بند 3-2)
 
 
 
8- کنترل‏های دوران نگهداری
 
عامل‏های نگهداری ( دما , رطوبت نسبی و آمیزه گاز ) را در آغاز روزی دوبار و در پی آن روزانه با خواندن مستقیم یا با بهره‏گیری از دستگاههای نگارشگر کنترل کنید .
 
کیفیت محصولات انبار شده را به گونه زمان بندی شده در فواصل زمانی منظم کنترل کنید .
 
 
 
9- کارهایی که پس از پایان دوره نگهداری باید انجام گیرد
 
هر گاه بخواهید به انبارداری با هوای کنترل شده پایان دهید , درهای اطاق را باز کرده و بگذارید بادزنها برای یک تا دو ساعت کار کنند , با این شیوه دی اکسید کربن اضافی پراکنده شده و اکسیژن هوا با هوای پیرامون متعادل می‏شود و محیط برای ورود کارگران بدون بهره‏گیری از ماسک محافظ ایمن می‏شود .
 
 
با توجه به حجم هوای سالن های سردخانه میوه ، انواع دستگاه های رطوبت ساز صنعتی با ظرفیت های مختلف تولید و عرضه می شود. 
 
 
رطوبت ساز سالن قارچ
 
 
لطفا جهت مشاوره و محاسبات لازم برای تعیین دستگاه مناسب ،  با تلفن 22262584-021 تماس حاصل فرمایید. 
 
 
کارشناسان گروه مهندسی هیراد با توجه به حجم هوای سالن سردخانه میوه ، مدل دستگاه مناسب را در اسرع وقت تعیین و معرفی خواهند کرد.
 
 

 

برای کسب اطلاعات تخصصی درخصوص مشخصات فنی و  سایر مزایای دستگاه های رطوبت ساز التراسونیک صنعتی هیراد و  دریافت لیست قیمت انواع رطوبت ساز التراسونیک  و همچنین اطلاع از تخفیف فروش ،ویژه صنایع تولیدی  با تلفن 22262584-021 تماس حاصل فرمایید تا کاتالوگ های تخصصی و لیست قیمت برای شما ارسال شود.
 
 


صنایع رطوبت هیراد

تولید کننده انواع دستگاه های رطوبت ساز التراسونیک صنعتی با ظرفیت های مختلف و آبشن های اختصاصی برای صنایع تولیدی و خدماتی

رتبه سه از سازمان نظام مهندسی

 سابقه کار از سال 1377

تلفن ویژه مشاوره و فروش : 22262584-021

تهران صندوق پستی 14515/1185

www.rotubat.com

اطمینان از تامین و کنترل میزان مناسب رطوبت نسبی هوا فقط با دستگاه های رطوبت ساز التراسونیک صنعتی هیراد و تجهیزات جانبی از قبیل هیدروستات وسنسور های دقیق کنترل رطوبت هوا

نهایت اطمینان از کیفیت ، کارایی و خدمات پس از فروش با دستگاههای رطوبت ساز صنعتی هیراد

Ultrasonic Humidifier

 

رطوبت ساز

 

بهترین دستگاه رطوبت ساز جهت تامین سریع رطوبت نسبی هوا  سردخانه میوه کدام است ؟ 

 

 

تامین رطوبت نسبی هوا در تمامی صنایع تولیدی و خدماتی ، بخصوص در شهر های صنعتی کشور که غالبا از شرایط آب و هوایی گرم وخشک برخوردارند ، کاربرد وسیعی پیدا کرده است . بخصوص در فصل زمستان که سیستم های گرمایشی کار می کنند نیاز به رطوبت ساز بیشتر محسوس است . همچنین باید در نظر داشت که  تغییرات شبانه‌ روزی رطوبت نسبی برعکس تغییرات شبانه‌روزی درجه حرارت است. تغییرات سالانه رطوبت نسبی نیز منظم نیست و نسبت به موقعیت منطقه تغییر می‌کند. برای مطالعه بیشتر در این خصوص به رابطه دما و رطوبت و همچنین  درصد میزان رطوبت نسبی در هوای شهر ها مراجعه نمایید.

بدیهی است در کلیه کارخانجات در صنایع مختلف غذایی ، انبارهای مواد غذایی و سردخانه ها اعم از سردخانه گوشت و میوه، رطوبت نسبی هوا از اهميت ويژه ای  برخوردار است و کیفیت محصولات در فرایند تولید و نگهداری در انبار و سردخانه فقط در محدوده مشخصی از میزان رطوبت نسبی هوا ، امکان پذیر مي باشد.

برای حفظ کیفیت مواد غذایی در انبار ها و سردخانه ها درصد رطوبت نسبی هوای انبار باید در محدود مشخصی بسته به نوع ماده غذایی ثابت بماند .  همچنین در سردخانه ها کیفیت محصولات کشاورزی فقط در رطوبت نسبی حدود 98 درصد قابل تضمن است . همانطور که می دانید به نسبت بخار آب موجود در حجم معینی از هوا در دمای t به وزن ماکزیمم بخار آبی که می‌تواند در همین حجم در دمای t داشته باشد را رطوبت نسبی می‌گویند. 

 

بر این اساس ، تکنیک ها و فن آوری های مدرنی در کشورهای پیشرفته جهت دستیابی به بهترین روشها برای تولید رطوبت با کیفیت بالا بوجود آمده است ، بطوریکه این رطوبت فاقد هر گونه قطره درشت بوده و از طرفی دمای مه یا بخار تولید شده سرد باشد . نمونه بارز و شاخص این فن آوری تولید بخارسرد با استفاده از فرکانسهای التراسونیک می باشد که اکنون توسط صنایع رطوبت هیراد در اختیار مشتریان محترم قرار دارد .

 

برای تولید رطوبت یا بخار سرد با استفاده از امواج التراسونیک به هیچ وجه از وسایل مکانیکی و موتوری که مشکلات و معظلات خاص خود را دارند استفاده نمی شود. دستگاه رطوبت ساز التراسونیک ، بخار سرد ، سبک و فاقد هرگونه قطره را تولید می کند . بخار سرد تولید شده توسط رطوبت ساز التراسونیک تمامی خصوصیات مه کامل را دارد  بعبارت دیگر سفید رنگ و  فاقد هر گونه قطره است و تنها تفاوتی که با بخار متصاعد شده از یک دیگ بخار و یا یک کتری در حال جوش دارد ، این است که بخار تولید شده ناشی از جوشاندن آب ، دمای بالایی حدود 100 درجه سانتی گراد دارد ولی بخار حاصله از دستگاه رطوبت ساز التراسونیک ، کاملا سرد و خنک و تقریبا دمایی معادل دمای آب وارد شده به دستگاه را دارد

 

 

نگهداري ميوه‌ در سردخانه,نگهداري سبزي در سردخانه,کنترل هوای سردخانه